Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Postdoktor i psykososial helse

Søknadsfrist: 20.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % åremålsstilling som postdoktor i psykososial helse, tilknyttet Institutt for Psykososial helse, for en periode på 2 år. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helsevitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk samt sexologi. Det er ca. 30 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Instituttet har forskningsgrupper innen Dialogiske praksiser, RESEX (REsearch group in SEXology), samt kommunalt helsearbeid «Et samfunn for alle».

Arbeidsoppgaver

Kandidaten forventes å gjennomføre et forskningsprosjekt i tråd med prosjektskissen som er utarbeidet som utgangpunkt for arbeidet, i samarbeid med forskere på tvers av flere fakulteter og med eksterne samarbeidspartnere. Prosjektet Folkehelse og Livsmestring i skolen vil utforske hvordan det politiske, faglige og strukturelle grunnlaget for innføringen av temaet folkehelse og livsmestring i skolen er artikulert, hvilke endringer i praksis dette fører til, og hvordan innføringen oppleves og fortolkes av de involverte og berørte aktørene.

Prosjektskissen som danner utgangspunktet for prosjektet, kan fås ved henvendelse til instituttleder Siri Haugland ([email protected]) eller førsteamanuensis Tore Dag Bøe ([email protected]).

Forskningen skal resultere i vitenskapelige publikasjoner, og det forventes at kandidaten bidrar med forskningsformidling, og andre akademiske aktiviteter i Instituttet. Prosjektet inngår i porteføljen til forskningsgruppen i Dialogiske praksiser.

Nødvendige kvalifikasjoner

Doktorgrad på relevant fagområde (helse- og sosialfag, psykologi, pedagogikk eller samfunnsvitenskap). Søkere med Ph.d. fra andre fagfelt som kan dokumentere relevant forskning og arbeidserfaring i forhold til prosjektets tema kan vurderes. Søkere som er i ferd med å avslutte en Ph.d., må ha en avhandling som er godkjent på søknadstidspunktet.

Kriterier for ansettelse i stilling som postdoktor fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Disputert i løpet av de siste fem årene.
 • God kjennskap til skolesektoren og sentrale føringer innen feltet
 • Relevant praktisk erfaring
 • Erfaring med tverrfaglig forskningssamarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å gjennomføre kvalitetsmessig god forskning
 • Evne til å arbeide i et tverrfaglig forskningsmiljø

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1352 postdoktor, kr. 583 900 – 640 200 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Liste over publikasjoner
 • Doktorgradsavhandlingen
 • Eventuelt maksimalt 5 vitenskapelige arbeider og FoU-virksomhet som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • En beskrivelse av søkerens forskningsinteresse, begrunnelse for hvorfor kandidatens faglige bakgrunn har relevans for den utlyste stillingen og prosjektet som er skissert.

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 20.08.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS