LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Universitetslektor i profesjonsfaglig digital kompetanse for utdanningssektoren

Søknadsfrist: 13.01.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for informasjonssystemer er det ledig midlertidig 100 % stilling som universitetslektor for en periode på 2 år med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for informasjonssystemer har per dags dato 26 fast ansatte i hele stillinger samt 1 postdoktor og 9 stipendiater. Instituttet gir bachelorstudie og masterstudie i IT og informasjonssystemer i tillegg til å levere undervisning i andre studier ved universitetet. Vi tilbyr flere emner om profesjonsfaglig digital kompetanse for skolesektoren, både som grunnutdanning og etter- og videreutdanning, og har en professor og en PhD-kandidat innenfor dette tverrfaglige fagfeltet. Vi har også et godt samarbeid med praksisfeltet i regionen og med andre fagmiljø, både internt ved Universitetet i Agder og gjennom nasjonale og internasjonale nettverk. Fagområdet profesjonsfaglig digital kompetanse er relativt nytt og svært dynamisk, derfor er det essensielt å følge med på faglig utvikling og ny forskning. Denne stillingen er knyttet til ulike undervisningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning på campus og på nett for lærerstudenter og for studenter i etter- og videreutdanning innen tema knyttet til profesjonsfaglig digital kompetanse (eks. fag- og grunnleggende ferdigheter, etikk, kommunikasjon og samhandling med mer)
 • Produksjon av multimodale læringsressurser (eks. videoer, podkaster etc)
 • Samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører om utvikling av digitale ressurser og undervisningsopplegg

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For denne stillingen kreves

 • Fullført grunnskolelærerutdanning på masternivå, lektorutdanning, mastergrad i IKT og læring, eller tilsvarende
 • Erfaring med produksjon av multimodale ressurser (video, podkast, mm)
 • Erfaring med egen undervisning

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred erfaring fra fagområdet IKT og læring i skolesektoren og/ eller lærerutdanningen
 • Erfaring med nettbasert og /eller fleksibel undervisning
 • Erfaring med/interesse for tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

 • Engasjement for lærerutdanning og skolesektoren
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik
 • Kreativ, innovativ og endringsvillig
 • God gjennomføringsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1009 universitetslektor 586.500 - 630 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 13.01.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS