Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Forskningskoordinator for lærerutdanningene

Søknadsfrist: 25.07.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en 100 % åremålsstilling som forskningskoordinator for lærerutdanningene ved UiA, for en periode på fire år med tiltredelse høsten 2020. Det er mulig å søke én ny åremålsperiode. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Lærerutdanningene ved UiA er organisert i en matrisemodell. Avdelingen har ansvar for utvikling av strategi, helhet og sammenheng i universitetets lærerutdanninger, herunder etter- og videreutdanning (EVU), og har sammen med fakultetene ansvar for å sikre forskningsbaserte, profesjonsfaglige og yrkesrelevante utdanninger og relevante etter- og videreutdanningstilbud for skoler og barnehager. Fakultetene har ansvar for faget, undervisningen og forskningen.

Avdelingen har en koordinerende og utviklende rolle for lærerutdanningsrelevant forsknings- og utviklingsarbeid ved UiA. Avdelingens faglige ledelse har et særlig ansvar for å initiere forskning knyttet til profesjonen og praksisfeltet, og er pådriver for søknader om ekstern finansiering av utdannings- og forskningsprosjekt. Avdelingen har ansvar for flere utviklingsprosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Avdeling for lærerutdanning har 30 ansatte fordelt på tre studieteam, som leder barnehagelærerutdanninger, grunnskolelærerutdanninger og utdanninger for trinnene 8-13, og ett tverrfaglig team med prosjektarbeid, økonomi og personal. Avdeling for lærerutdanning.

Forskningskoordinator for lærerutdanningene ved UiA vil, sammen med dekan for lærerutdanning, ha ansvar for å lede det strategiske arbeidet for økt lærerutdanningsrelevant FoU ved UiA, i tråd med UiAs strategier knyttet til FoU. Forskningskoordinatoren vil inngå i avdelingens ledergruppe sammen med studielederne, dekan og avdelingsdirektør, med særlig ansvar for å lede strategisk arbeid med FoU. Forskningskoordinator rapporterer til dekan.

Arbeidsoppgaver

 • Lede koordinering av forskning i lærerutdanningene
 • Ha ansvar for at universitetets og avdelingens faglige og strategiske mål knyttet til lærerutdanningsrelevant forskning blir fulgt opp, sammen med ledergruppen
 • Forvalte arenaer for samarbeid om lærerutdanningsrelevant forskning
 • Ha ansvar for en systematisk oversikt over lærerutdanningsrelevant forskning på UiA
 • Bidra til samarbeid med praksisfeltet og utdanningssektoren knyttet til forskning
 • Bidra til utvikling av nye forskningsprosjekter, inkludert å fange opp og følge opp muligheter for ekstern finansiering, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til sammenheng mellom forskning, grunnutdanninger og EVU innen lærerutdanningsfeltet
 • Andre forskningsadministrative oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Det er vedtatt egen instruks for forskningskoordinator i lærerutdanningene. Stillingen er ny, og området er under utvikling. Det må derfor regnes med eventuelle endringer i organisasjonsstruktur og ansvar.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på minimum masternivå.
 • Erfaring fra arbeid i en kunnskapsorganisasjon
 • Erfaring fra prosjektutvikling og søknadsarbeid
 • God kjennskap til forskningsfelt relevant for lærerutdanningene
 • God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • God kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • Doktorgrad (ph.d.)
 • Forskningskompetanse
 • Gode lederegenskaper med spesiell vekt på FoU-ledelse
 • Erfaring fra undervisning, FoU/faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Evne til analytisk, strategisk og løsningsorientert tenkning
 • Erfaring fra relevante nettverk nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert, fleksibel og inkluderende
 • Selvstendig, systematisk og selvmotiverende
 • Idérik, utviklings- og løsningsorientert og pålitelig
 • Evne til å sette seg inn i nye områder
 • Evne til mål- og resultatorientering
 • Omgjengelig og positiv i møte med andre

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1473 Studieleder kr. 627. 900,- 704.900,- brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknad med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen”.

Søknadsfrist 25.07.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

• dekan Hilde Inntjore, mobil 452 99 671, e-post [email protected]

• avdelingsdirektør Anne Grete Lindeland, mobil 916 08 309, e-post [email protected]

Søk stillingen