Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Dekan - Fakultet for kunstfag

Søknadsfrist: 08.10.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag, er det ledig stilling som dekan (åremålsstilling) for en periode på fire år fra 01.01.21. Det er mulig å søke ny åremålsperiode. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har ca. 90 ansatte i vitenskapelige stillinger fordelt på tre institutter og ca. 20 administrativt ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Fakultetet har følgende tre institutter:

 • Institutt for visuelle og sceniske fag
 • Institutt for rytmisk musikk
 • Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk

Fakultetet har doktorgradsutdanning med to spesialiseringer: Utøvende rytmisk musikk og kunst i kontekst.

Fakultetet har todelt ledelse med dekanen som leder av fakultetsstyret og med ansvar for den faglige virksomheten og med fakultetsdirektøren som administrativ leder og med delegert arbeidsgivermyndighet. Dekanen leder fakultetets ledergruppe som består av fakultetsdirektør og instituttledere. Dekanen har rektor som nærmeste overordnede og inngår i universitetets ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Her vises det til instruks for dekan ved Universitetet i Agder.

Nødvendige kvalifikasjoner

Det søkes etter personer som har:

 • professor-/dosentkompetanse eller doktorgrad/førstekompetanse på kunstnerisk grunnlag innenfor fakultetets fagområder (styret kan ved ansettelse fravike dette kravet gitt en særskilt begrunnelse)
 • god muntlig og skriftlig fremstilling på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk
 • god organisasjonsforståelse

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra utdannings- og forskningsledelse
 • eksternt kontaktnett og internasjonal erfaring
 • kjennskap til regionens kunst- og kulturaktører
 • tidligere ledererfaring
 • erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker etter en faglig sterk leder som evner å inspirere og motivere fakultetets ansatte til å fortsette arbeidet med å videreutvikle fakultetets faglige profil. Den som ansettes må evne å skape tillit og å utvikle nettverk internt og eksternt. Evnen til strategisk og langsiktig tenkning tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, stillingskode 1474 dekan. Lønnsplassering i henhold til prinsippene i universitetets lønnspolitikk med brutto årslønn kr. 963 200 – 1 083 900. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Styret ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 08.10.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS