LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Avdelingsdirektør - Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 15.02.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 %stilling som avdelingsdirektør med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning med arbeidssted Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 35 ansatte fordelt på tre studieteam, som leder barnehagelærerutdanninger, grunnskolelærerutdanninger og utdanninger for trinnene 8-13, samt et tverrfaglig team med prosjektarbeid, kommunikasjon og økonomi.

Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene, har studieadministrative oppgaver knyttet til omkring 2000 lærerstudenter, ansvar for koordinering og drift av praksis til disse, og har ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre. I tillegg har avdelingen ansvaret for å lyse ut og tildele FoU-midler til styrking av forskning og utviklingsarbeid på lærerutdannings- feltet. Avdeling for lærerutdanning samhandler aktivt med skole- og barnehageeiere i regionen og bidrar i utvikling av kurstilbud i samspill med fakultetene.

Avdelingsdirektøren leder det administrative arbeidet ved avdelingen, og vil samarbeide nært med universitetsdirektøren, fakultetsdirektørene og andre administrative ledere ved UiA. Dekanen har det overordnede ansvaret for den faglige og administrative virksomheten, og avdelingsdirektøren rapporterer til dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Aktiv styrking og videreutvikling av lærerutdanningene og avdelingen, i samsvar med UiA sine langsiktige og strategiske mål
 • Lede, koordinere, organisere og utvikle den administrative delen av virksomheten
 • Sørge for god og effektiv gjennomføring av avdelingens økonomi- og personalforvaltning, studieadministrasjon og øvrig administrativ virksomhet
 • Drive gode utviklingsprosesser for arbeidsmiljø og medarbeiderskap
 • Bidra aktivt til omdømmebygging, profilering av og rekruttering til lærerutdanningene
 • Påse at den administrative arbeidet ved avdelingen utøves i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, avtaler og retningslinjer
 • Samarbeide tett med dekan og studieledere i utviklingen av administrasjonen av studieprogrammene og samarbeidet med fagmiljøene og praksisfeltet
 • Saksforberedelse for Styret for lærerutdanningene
 • Samarbeide med tjenestemannsorganisasjonene og vernetjenesten

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Solid og relevant ledererfaring
 • God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God kjennskap til økonomiforvaltning
 • Erfaring med utvikling av personalpolitikk og arbeidsmiljø
 • Kjennskap til statlig avtale- og regelverk
 • Erfaring fra mangfolds- og likestillingsarbeid
 • Kunnskap om barnehage, skole og lærerutdanning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Fleksibel, motiverende og inkluderende lederstil
 • Analytisk, strategisk og løsningsorientert
 • Evne til å arbeide både operativt og strategisk

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, avdelingsdirektør, kode 1060 kr. 890 000-970 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 15.02.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS