LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Seksjonsleder for studentrekruttering og profilering

Søknadsfrist: 21.09.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

I kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som seksjonsleder med tiltredelse etter avtale.

Kommunikasjonsavdelingen ved UiA har et bredt ansvarsområde og består av 28 medarbeidere. I forbindelse med nylig gjennomført omorganisering ble det etablert to seksjoner i kommunikasjonsavdelingen; Seksjon for kommunikasjon, web og kunnskapsformidling og Seksjon for studentrekruttering og profilering.

Seksjonslederen i denne stillingen vil lede arbeidet i seksjonen for studentrekruttering og profilering. Seksjonen består av 13 medarbeidere som arbeider sentralt ved universitetet med studentrekruttering, profil og design, sosiale medier, arrangement og alumni.

Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men med jevnlig tilstedeværelse på Campus Grimstad. Den som tilsettes vil inngå i kommunikasjonsavdelingens ledergruppe og rapportere til kommunikasjonsdirektøren. Personal- og budsjettansvaret er tillagt kommunikasjonsdirektøren.

Seksjonslederne vil samarbeide på tvers av seksjonene og med fakultetene, Avdeling for lærerutdanning og andre enheter i fellestjenestene. Seksjonsleder kan tildeles budsjettdisponeringsmyndighet eller rammebudsjett.

Arbeidsoppgaver

 • faglig oppfølging, prosjektledelse og utvikling innen seksjonens fagområde, slik at målene i gjeldende handlingsplan for kommunikasjon kan nås
 • inngå i lederteam med kommunikasjonsdirektør og seksjonsleder for kommunikasjon, web og kunnskapsformidling
 • personaloppfølging, herunder fraværsoppfølging, medarbeidersamtaler, o.l.
 • legge til rette for samarbeid og faglig oppfølging på tvers av seksjoner og avdelinger/fakultet
 • ansvar for at UiA ivareta god forvaltningsskikk innen tjenesteområdet
 • bidra i arbeidet med tjenesteteam, evt. som leder av teamet
 • operative oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområder, særlig studentrekruttering

Nødvendige kvalifikasjoner

 • relevant erfaring og kompetanse innen minst ett av seksjonens ansvarsområder med tydelige overføringsverdier
 • god kommunikasjonskompetanse, herunder kampanjearbeid og markedsføring
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • ledererfaring med relevant overføringsverdi for stillingen
 • utdanning på masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlig virksomhet
 • kunnskap om studentrekrutteringsfeltet i Norge, gjerne også internasjonalt
 • erfaring med personaloppfølging

Personlige egenskaper

 • strukturert og analytisk
 • integritet
 • initiativrik
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å motivere andre, men også god til å arbeide selvstendig
 • god formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon, i en avdeling med faglig engasjement og godt samhold
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1211 seksjonssjef, kr. 665 700 – 734 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 21.09.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS