LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Seksjonsleder for økonomiseksjonen

Søknadsfrist: 11.12.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.


Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

I økonomi- og campusavdelingen ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som seksjonsleder i Økonomiseksjonen med tiltredelse etter avtale. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

Økonomi- og campusavdelingen har ca. 100 ansatte og består av tre seksjoner; økonomiseksjonen, eiendomsseksjonen og campusservice.

Økonomiseksjonen består i dag av ca. 25 medarbeidere, og har ansvar for lønn og reise, anskaffelser, regnskap og bestilling, og økonomistyring. Hvert område har sin egen fagansvarlig teamleder. Overordnet ansvar for universitetets miljøfotavtrykk og analyseteam er også pt. tillagt seksjonen.

Den som ansettes vil inngå i Økonomi- og campusavdelingens ledergruppe og rapportere til Økonomi- og campusdirektøren. Seksjonsleder har budsjettansvar for seksjonen på vegne av Økonomi- og campusdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • ivareta økonomifaglig kvalitet ved hele universitetet
 • overordnet ansvar for universitetets budsjett- og økonomiarbeid
 • sikre god internkontroll og god kommunikasjon med internrevisjon og Riksrevisjonen
 • personaloppfølging
 • rådgiver i økonomiske spørsmål for universitetets ledere
 • utvikling av økonomifunksjon både med tanke på digitalisering og brukeropplevelse
 • bidra i avdelingens ledergruppe

Andre oppgaver kan og vil tillegges stillingen etter avtale med leder.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • økonomisk utdanning på masternivå, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • ledererfaring med relevant overføringsverdi for stillingen
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra digitalisering av økonomifunksjoner
 • erfaring fra statlig sektor
 • erfaring med personaloppfølging
 • erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlige virksomheter og større organisasjoner vil bli tillagt vekt

Personlige egenskaper

 • kunne vise til høy integritet og evne til å skape tillit
 • løsningsorientert
 • evne til å håndtere mange parallelle saker
 • evne til å arbeide både operativt og strategisk
 • evne til å se sammenhenger og helhet
 • analytisk og resultatorientert

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.100, kode 1211 seksjonssjef, kr. 777 900-870 900 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 11.12.23

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS