LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver / førstekonsulent - produsent

Søknadsfrist: 28.09.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig to stillinger som produsent. En 100% fast stilling som rådgiver - produsent og en 50 % fast stilling som førstekonsulent - produsent. Stillingsprosent kan diskuteres med aktuelle søkere. Det vil ligge et hovedansvar for produsentrollen knyttet til rådgiverstillingen. Stillingene er knyttet til Fakultet for kunstfag, og hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 120 ansatte. Fakultetet består av Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for teknisk støtte i gjennomføring av digital undervisning
 • Teknisk bistand til avvikling av arrangementer med spesielt fokus på lys, lyd og bilde
 • Håndtere innkjøp av og utlån av teknisk utstyr
 • Vedlikehold av teknisk spesialutstyr
 • Koordinering av fakultetets lokasjoner/kontorplasser
 • Utarbeide oversikt og system for orden i fakultetets lagre
 • Løpende kunne bistå med praktisk-/tekniske gjøremål
 • Andre administrative oppgaver på fakultetsnivå

Stillingene inngår i fakultetsadministrasjonen.

Nødvendige kvalifikasjoner

For rådgiverstillingen:

Fullført mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning og relevant arbeidserfaring. Relevant kompetanse og/eller arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet

For førstekonsulentstillingen:

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning på bachelornivå

 • Det kreves god skriftlig og muntlig framstillingsevne og språkkunnskaper i norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk
 • Dokumenterbar teknisk innsikt/erfaring innen lyd, lys og AV, samt høy IT-kompetanse

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kunnskap om fakultetets ulike kunstfelt
 • Erfaring fra sceneteknikk
 • Montering av utstillinger
 • Produksjons-/turneplanlegging
 • Relevant erfaring og kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Kreativ, engasjert og positiv
 • Strukturert og ryddig
 • Serviceinnstilt
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Godt arbeidsmiljø på et spennende og kreativt fakultet
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid og medlemskap i Statens pensjonskasse

UiA som arbeidsplass

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 534 900 - 604 400 brutto pr. år, eller kode 1408 førstekonsulent, kr. 493 700 - 544 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist 28.09.2022

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS