LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap

Søknadsfrist: 10.04.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for rettsvitenskap for en periode på fire år. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Ønsket tiltredelse 1. august 2024.

Handelshøyskolen har ca. 160 faste ansatte. 

Fakultetet består per nå av en fakultetsadministrasjon og følgende 4 institutter:

 • Institutt for økonomi
 • Institutt for rettsvitenskap
 • Institutt for strategi og ledelse
 • Institutt for arbeidsliv og innovasjon (avvikles fra 1.8.2024)

Instituttene på Handelshøyskolen ved UiA har et felles faglig ansvar for studieprogrammene som ligger under Handelshøyskolen ved UiA.

Institutt for rettsvitenskap har ansvar for bachelor- og masterprogrammet i rettsvitenskap og rettsvitenskapelige emner som inngår i øvrige studieprogram på UiA, inkludert etter- og videreutdanning. Instituttet har 23 vitenskapelige ansatte og er lokalisert på Campus Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders oppgaver omfatter utdannings- og forskningsledelse og generell faglig ledelse av instituttet, se instruks for instituttleder.

Andre faglige oppgaver slik som utviklingsprosesser, undervisning og/eller forskning må påregnes i tillegg til lederoppgaver.

Studieprogramlederne og forskningsgruppelederne vil være instituttleders nære medarbeidere. Instituttleder vil rapportere til dekan. Instituttleder vil arbeide i nært samarbeid med fakultetsadministrasjonen og mot universitetets øvrige administrative enheter. Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • førstekompetanse innenfor et av instituttets fagområder. Betydelig erfaring fra vitenskapelig arbeid kan kompensere for kravet om førstekompetanse
 • arbeidsspråket er norsk evt. skandinavisk. Den som ansettes må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.
 • faglig og/eller administrativ ledererfaring

Ønskede kvalifikasjoner

 • evne til å sette seg raskt inn nye arbeidsoppgaver
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt
 • gode lederegenskaper og evne til å håndtere og lede endring
 • evne til å tenke helhetlig
 • god organisasjonsforståelse og evne til strategisk tenking

Personlige egenskaper

 • inkluderende og tillitsskapende
 • inspirerende og motiverende
 • god på relasjons- og nettverksbygging
 • personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid ·
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, kode 1475 Instituttleder, kr. 915 000 – 980 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 10.04.2024.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS