Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversetting

Søknadsfrist: 02.09.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig 100 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, Institutt for fremmedspråk og oversetting for en periode på fire år. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelsestidspunkt er 01.04.21.

Fakultet for humaniora og pedagogikk har ca. 270 ansatte, er lokalisert i Kristiansand og Grimstad og er organisert i fire institutter. Institutt for fremmedspråk og oversetting har ca. 40 vitenskapelige stillinger og ca. 300 studenter knyttet til studieprogram i engelsk, fransk, tysk og spansk, samt oversetting og interkulturell kommunikasjon. Instituttets portefølje omfatter også fremmedspråk i grunnskolelærerutdanningene (GLU), lektorprogram, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), samt årsstudier, bachelor- og mastergradsprogram, og doktorgradsprogram i språkvitenskap og i litteraturvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Instituttleders ansvar og oppgaver omfatter generell faglig ledelse, utdanningsledelse og forskningsledelse. Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Instituttlederen har ansvar for utvikling av studiekvalitet og forskning og må ha gode evner til å gjennomføre fakultetets og instituttets strategi. Han/hun må kunne ta vare på og utvikle kontakten med arbeidslivet og forskningsinstitusjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det legges vekt på at instituttleder bidrar til å utvikle prosjekter som genererer eksterne inntekter til forskning og utviklingsarbeid.

Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen som nærmere beskriver arbeidsoppgaver og ansvar: https://www.uia.no/om-uia/organisasjonen/instrukser-mandat-og-funksjonsbeskrivelser/instruks-for-instituttleder

Nødvendige kvalifikasjoner

• vitenskapelig kompetanse på høyt nivå innen relevant fagdisiplin

• undervisningserfaring fra relevante fagområder

• gode lederegenskaper

• evne til strategisk tenking

• gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

• god språkkompetanse i norsk og engelsk

• god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med ledererfaring og samarbeid med arbeidslivet, forskningsinstitusjoner og/eller offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

Stillingen krever god sosial kompetanse, gode lederegenskaper og evne til strategisk tenking og økonomiforståelse.

Vi tilbyr

• varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

• en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

• moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 instituttleder, kr 723 200 - 860 300,- brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Det vil bli foretatt referansesjekk i samråd med søkeren.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken " Søk stillingen ".

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 02.09.20

Kontaktinformasjon

  • For spørsmål om søknadsprosessen: Seniorrådgiver Sevleta Memic, [email protected] mobil 951 83 570.

Søk stillingen