LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis innen planlegging, kommunikasjon og geografi

Søknadsfrist: 15.12.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig inntil to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis innen planlegging, kommunikasjon og geografi tilknyttet Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Arbeidsstedet er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Instituttet har for tiden 13 faste vitenskapelige ansatte, to postdoktorer og 10 ph.d.-stipendiater. Videre har instituttet et aktivt forskningsmiljø og tilbyr studier både innen by- og regionalplanlegging og global utvikling på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vår forskning omhandler generelt planlegging og utvikling, spesielt knyttet til byliv og rom, regionale studier, og bærekraftig planlegging, praksis, politikk og deltakelse. Stillingen(e) er knyttet til bachelorstudiet i samfunnsplanlegging og kommunikasjon og masterspesialiseringen i samfunnsplanlegging, by- og regionalutvikling.

Vi jobber gjennomgående med å styrke vårt tverrfaglige perspektiv og den analytiske og metodiske kapasiteten i tilnærmingen til bærekraftig by- og stedsutvikling. Vi søker derfor etter kandidater som har solid teoretisk og metodisk ekspertise innen planleggingsfeltet, her ikke bare forstått som institusjonell, lovregulert praksis, men også som en kommunikativ prosess. Utover den lovregulerte institusjonelle praksis, skal en bærekraftig planlegging av byer og steder håndtere en kompleksitet av krefter, inkludert retorikk og visuell kommunikasjon med innbyggerne. Søkerens kompetanse må derfor kunne bygge opp under dette arbeidet og bidra til instituttets kritiske forskning om tema som demokrati, inkludering, det grønne skiftet, kommunikasjon og planlegging. Vi ønsker også å styrke instituttets kompetanse innen byliv og rom og planleggingsperspektiver på by- og stedsutvikling, og ønsker søkere med en slik kompetanse særlig velkommen.

Arbeidsoppgaver

De (n) ansatte skal primært være med på å utvikle instituttets undervisnings- og forskningsprofil rundt by- og regionalplanlegging og tilhørende prosesser. Vi forventer at kandidaten har eller skal kunne utvikle en undervisningsprofil på alle nivåer, inkludert ph.d., og ha en internasjonal konkurransedyktig forskningsprofil innen de allerede nevnte temaene. De(n) ansatte forventes å bidra til undervisning innen by-, regional-, økonomisk, og kulturgeografi, og by- og regionplanlegging.

Instituttet har arbeidet med å utvikle en problemorientert læringsprofil. Stillingen inkluderer også undervisning innen innledende temaer i samfunnsgeografi for lærerutdanningene.

Søkeren må beskrive 2-3 foretrukne forskningsområder. I tillegg forventer vi at søkeren beskriver sine erfaringer og ambisjoner rundt utdanning og undervisning.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

 • doktorgrad fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet innen fagfeltene samfunnsgeografi, planlegging eller tilstøtende fagområder
 • dokumenterbar omfattende forskning og utviklingsarbeid innen relevant fagområde
 • svært gode kommunikasjonsevner
 • flytende kunnskap i skriftlig og muntlig engelsk

Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år.

Ønskede kvalifikasjoner

 • formelle undervisningskvalifikasjoner. Søkere som mangler slike kvalifikasjoner vil bli pålagt å oppnå dem, eller fullføre UiAs basiskurs i universitetspedagogikk innen en periode på to år
 • ferdigheter i et skandinavisk språk, ettersom de fleste kursene på BA- og MA-nivå er gitt på norsk
 • internasjonal publisering, gode internasjonale nettverk og erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • kunne bidra til den langsiktige utviklingen av instituttets forskning
 • erfaring fra veiledning av studenter og utvikling av nye undervisningsemner
 • erfaring med søknader om ekstern finansiering og eksternfinansierte prosjekt

Personlige egenskaper

 • lidenskap for byplanlegging og tilhørende prosesser.
 • et sterkt fokus på undervisning og formidling.
 • verdsetter teamarbeid.
 • villig til å bosette seg i Sør-Norge og bidra til å bygge et spennende fagmiljø.

En omfattende vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner danner grunnlaget for ansettelsen. UiA har signert DORA-erklæringen og vil bruke prinsippene i vurderingen.

Søkernes undervisningskvalifikasjoner, samarbeidsevner og personlige egnethet for stillingen vil bli vektlagt

I rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på hver søkers spesialiseringsfelt sammenlignet med instituttets behov, og søkerens potensiale for å komplementere miljøet på instituttet.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis. 615 800 – 702 100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • beskrivelse av to til tre foretrukne forskningsområder
 • beskrivelse av egne erfaringer og ambisjoner rundt utdanning og undervisning

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15. desember 2021

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS