LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i utviklingsstudier

Søknadsfrist: 01.10.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Det er ledig en 100 % fast stilling ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, som førsteamanuensis i utviklingsstudier, ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging. Stillingen er lokalisert ved Campus Kristiansand. Oppstartsdato er fortrinnsvis høsten 2023, men kan avtales med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap har fire institutter, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for statsvitenskap og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. For mer informasjon om fakultetet, se her.

Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging ved UiA er Norges eldste forskningsmiljø innen utviklingsstudier. Fagmiljøet ved instituttet omfatter i tillegg til utviklingsstudier også samfunnsgeografi, planlegging og kommunikasjon. Instituttets vitenskapelige ansatte består av forskere med undervisnings- og forskningserfaring innen fattigdomsspørsmål, globalisering og politisk økonomi, stats- og velferdspolitikk i sør, landlig/urban migrasjon, naturkatastrofer og krisehåndtering, klima- og miljøspørsmål, sosiale bevegelser, kjønn, integrering og mobilitet, by- og regionalplanlegging, lokal utvikling og medvirkningsprosesser. Det flerfaglige miljøet åpner for kreativ tenkning, metodisk så vel som teoretisk. Vi har per i dag 15 faste stillinger, 10 ph.d.- stillinger og en stilling som postdoktor.

Arbeidsoppgaver

Instituttet ønsker å utvide sin undervisnings- og forskningsstab med en fast stilling innen vitenskapsteori, utviklingsetikk og innovative metoder. Instituttet har et aktivt forskningsmiljø og tilbyr to bachelorprogram; den ene i globale utviklingsstudier, den andre i samfunnsplanlegging og kommunikasjon. Vi tilbyr også to masterprogram, ett i global utvikling, krise og endring, det andre i planlegging, prosess og sted. Stillingen er i skjæringspunktet mellom programmene.

Vi ønsker søkere med solid kompetanse innen vitenskapsfilosofi og utviklingsetikk, og med evne til å koble disse feltene til fagstoff som globalisering, avkolonialisering, solidaritet, sosial ulikhet, sivilsamfunn og kjønn. En tydelig forankring innen feministisk epistemologi er ønskelig. Vi søker også noen som kan bidra til metodisk fornyelse og jobbe på tvers av fagområder for å møte samfunnsutfordringer. I den forbindelse ser vi etter noen med interesse for å engasjere seg i instituttets satsing på å utforske hvordan man kan kombinere samfunnsvitenskap med modellering og simulering, både i forskning og undervisning. Vi er spesielt opptatt av de epistemologiske problemene som dukker opp i et slikt samarbeid og søker noen med interesse for det ovennevnte. Videre søker vi spesifikt etter deg som er opptatt av å sikre god sammenheng mellom studier og forskning, som kan tenke innovativt rundt undervisning og institusjonssamarbeid og som kan påta seg faglige koordineringsoppgaver, som for eksempel å være studieprogramkoordinator. Derfor oppfordrer vi særlig yngre akademikere som er tidlig i sitt karriereløp til å søke stillingen.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriteriene for ansettelse er i henhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 • Ph.d.-grad fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet innenfor fagområdet utviklingsstudier, men tilgrensende fag kan også være av interesse
 • erfaring fra utvikling av nye akademiske emner
 • Flytende engelsk, både skriftlig og muntlig

Søkeren må ha levert doktorgraden til vurdering innen søknadsfristen, og den må være godkjent før vedtak om ansettelse kan fattes.

Ønskede kvalifikasjoner

 • kunne bidra til langsiktig utvikling av instituttets tverrfaglige forskning
 • Internasjonal publisering og erfaring fra internasjonalt samarbeid
 • dokumentert erfaring fra undervisning vektlegges, samt erfaring med arbeid i tverrfaglige team
 • noe erfaring med koordinering av studieprogram

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Siden det i stillingen inngår undervisning ved instituttets bachelor- og masterprogrammer er det sterkt ønskelig at søkeren behersker norsk språk eller et annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig.

Universitetet i Agder skal legge til rette for gjennomføring av kurs i norsk. Fast ansatte medarbeidere forventes å kunne norsk innen tre år.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • har en lidenskap for teori og metode
 • har stort fokus på undervisning og formidling
 • verdsetter teamarbeid
 • ønsker å bosette seg i Sør-Norge og være med på å bygge et spennende fagmiljø.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

En helhetlig vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner ligger til grunn for ansettelse. I rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på egnetheten til hver enkelt søkers spesialfelt når det gjelder å møte instituttets behov og utfylle det vitenskapelige personalet.

Vi tilbyr

 • en rekke ansvarsområder i en stor, spennende og sosialt innflytelsesrik organisasjon
 • en stilling med muligheter for utvikling i et mangfoldig miljø
 • moderne fasiliteter og et omfattende sett med velferdstilbud
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Mer om å jobbe ved UiA.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 Førsteamanuensis. 710 000 – 740 000 NOK bruttolønn per år. Ved spesielt høyt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. I lønnen trekkes det obligatorisk pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse etter gjeldende lovbestemmelser.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn

Søknad

Søknaden og nødvendig informasjon om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk. Bruk linken "Søk stillingen".

Følgende dokumentasjon må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • vitnemål og attester
 • liste over publikasjoner
 • akademiske artikler (ikke mer enn 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1.oktober 2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS