Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap / litteraturdidaktikk

Søknadsfrist: 15.11.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap/litteraturdidaktikk, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Instituttet er lokalisert på Campus Kristiansand, men enkelte arbeidsoppgaver er lagt til Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for nordisk og mediefag har om lag 50 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning relatert til norskfaget i lærerutdanningene, i nordisk språk og litteratur, og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap).

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til undervisning, veiledning og forskning innenfor norskfaget i lærerutdanningene. Stillingen kan også inneholde etter- og videreutdanningsvirksomhet (EVU), noe som vil innebære reisevirksomhet, hovedsakelig i Agder. Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes i stillingen må ha relevant doktorgrad, og ha hovedfag/mastergrad i nordisk litteraturvitenskap, norskdidaktikk eller tilsvarende.

Følgende kriterier vil videre bli vektlagt i prioritert rekkefølge:

 • Vitenskapelig produksjon innenfor temaer som er relevante for stillingen, med særlig vekt på nyere publiseringer
 • Planer for FoU-virksomhet, særlig innen litteraturdidaktikk

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som tilsettes må kunne veilede i skriftlig norsk på begge målformer, og må ha grunnleggende kunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at den som tilsettes har:

 • undervisningserfaring, fortrinnsvis fra barnehage/grunnskole, eller barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen
 • potensial for å videreutvikle fagmiljøet ved instituttet
 • interesse for formidling og samfunnskontakt

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Kommunikative evner
 • Samarbeidsevner
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis kr 615 900 – 691 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv

 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 6)
 • planer for fremtidig forskningsaktivitet

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.11.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Hans-Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, mobil 900 28 507, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR- seniorrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, mobil 951 83 570, e-post [email protected]
Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS