LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i mekatronikk

Søknadsfrist: 19.03.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 100% stilling som førsteamanuensis i mekatronikk, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for ingeniørvitenskap er det største instituttet ved Universitetet i Agder, og har et sterkt fagmiljø med ca. 130 ansatte i vitenskapelige og tekniske stillinger. Instituttet er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr både bachelor, master og doktorgradsutdanning i mekatronikk. I tillegg tilbyr instituttet bachelor, master og doktorgradsutdanninger i fornybar energi og byggdesign, samt mastergradsstudium i industriell økonomi og teknologiledelse som gis i samarbeid med Handelshøgskolen ved UiA. Instituttet har tett samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning, både nasjonalt og internasjonalt. Instituttet leder to nasjonale centres of excellence; senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) - Offshore Mechatronics og, sammen med Instituttet for Matematisk Fag, senter for fremragende utdanning (SFU) – MatRIC.

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal styrke undervisnings- og forskningsaktivitetene innenfor mekatronikk, inklusive fagområdene: flerlegeme mekaniske systemer, tilstandsovervåkning, styring, industriell IT og maskinlæring.

Den som blir ansatt skal undervise og veilede på Ph.d.-, master- og bachelornivå, samt sette i gang og gjennomføre forskning både innen egen forskergruppe, og i det tverrfaglige mekatronikkmiljøet. Den som blir ansatt skal drive frem forskningsprosjekter og formidle kunnskap til regional industri. Det vil derfor bli lagt stor vekt på kunnskap om regionalt næringsliv og industri.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen relevant fagområde
 • Det faglige arbeidet er innen mekatronikk, hvilket som et minimum innebærer kvalifikasjoner innen fagområdene maskinteknikk, tilstandsovervåkning, teknisk kybernetikk og automasjon
 • Dokumentert evne til selvstendig laboratoriearbeid
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Pedagogisk erfaring og praktisk pedagogisk utdanning vil bli vektlagt.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God erfaring med sensortolkning og dataanalyse innen mekatronikk, samt ferdigheter til å tolke og anvende kjente metoder innen tilstandsovervåkning og styring
 • Gode programmeringsferdigheter

Personlige egenskaper

 • Praktisk anlagt med god systemforståelse av mekatroniske systemer
 • Gode samarbeidsevner; både med studenter, kollegiet og i kontakt med næringslivet
 • Gode gjennomføringsevner for prosjekter og formidlingsevne av resultater

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 555 800 - 670 100 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 19.03.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS