LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i informasjonssystemer

Søknadsfrist: 06.07.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap er det ledig inntil 3 faste 100 % stillinger som førsteamanuensis i informasjonssystemer, tilknyttet Institutt for informasjonssystemer. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultet for samfunnsvitenskap består av fire institutter, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid og Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag.

Institutt for informasjonssystemer har 26 fast ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger og 12 stipendiater. Instituttet tilbyr årsstudie, og bachelor-, master- og phd-grad i informasjonssystemer og et masterstudium i cybersikkerhet i samarbeid med Institutt for IKT på Campus Grimstad. Instituttet tilbyr også undervisning for grunnskolelærerutdanningen og i masterstudiet i helse- og sosialinformatikk, samt etter- og videreutdanning (EVU) i informasjonssystemer.

Arbeidsoppgaver

Instituttet søker etter inntil 3 førsteamanuenser innen informasjonssystemer, som kan undervise innen

 • Systemutvikling, samt programmering, og systemarkitektur,
 • Data Science/AI/Nye teknologier,
 • Cybersikkerhet

Andre fagområder er også aktuelle.

De som ansettes vil bli en del av fagmiljøet ved Institutt for informasjonssystemer. Det forutsettes at de som ansettes knyttes til en av instituttets forskningsgrupper, Senter for ehelse, Senter for Digital Transformasjon (CeDIT) og Senter for Integrert Krisehåndtering (CIEM).

De som ansattes må kunne bidra til langsiktig utvikling av undervisningstilbud, herunder etter- og videreutdanningstilbud, og av forskningsmiljøet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Den som ansettes i stillingen må kunne dokumentere vitenskapelig kompetanse på minimum doktorgradsnivå innenfor informasjonssystemer eller tilsvarende. Det kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning at den som ansettes innen systemutvikling kan undervise på norsk eller et skandinavisk språk.

Det vil også være en fordel å kunne beherske skandinavisk språk for de andre stillingene.

Universitetet i Agder vil legge til rette for gjennomføring av norskkurs. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år.

Ønskede kvalifikasjoner

Til alle stillingene ønsker vi kandidater med engasjement for undervisning og gode kommunikative ferdigheter.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Det vil også bli lagt vekt på samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, førsteamanuensis kode 1011, kr. 618.600 - 694.400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

En omfattende vurdering av søkernes vitenskapelige kvalifikasjoner danner grunnlaget for ansettelsen. UiA har signert DORA-erklæringen. I rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på hver søkers spesialiseringsfelt sammenlignet med instituttets behov, og søkerens potensiale for å komplementere miljøet på instituttet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS