Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis i historie

Søknadsfrist: 18.06.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i historie, tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden 45 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie. Innen historiefaget tilbyr instituttet årsstudium, bachelorprogram og masterprogram. Vi har dessuten et lektorprogram i historie, historiedidaktikk i PPU og en ph.d.-spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil inngå i instituttets faggruppe av historikere. Stillingen innebærer undervisning og veiledning på bachelornivå, masternivå og ph.d.-nivå, i tillegg til forskning. Den som tilsettes må regne med å undervise i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse. Faggruppen av historikere ved Universitetet i Agder har en lang tradisjon innen lokal- og regionalhistorie og deler av stillingen innebærer oppfølging av regionale nettverk. Adminstrative lederoppgaver som programledelse må påregnes.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha en doktorgrad/ph.d. i historie. I vurderingen av FoU-arbeid vektlegges primært arbeider fra de siste fem årene.

For stillingen som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig fra tiltredelsesdato på grunn av arbeidsoppgaver tilknyttet lokalhistorisk samarbeid og adminstrative oppgaver. Det kreves også at den som ansettes behersker engelsk, skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig med kompetanse innen norsk historie i tidsrommet fra ca. 1600 til i dag, gjerne forskningserfaring og publisering innen lokal- og regionalhistorie i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Undervisnings- og ledelseserfaring fra relevante studieprogrammer i høyere utdanning vil også bli tillagt vekt.

Erfaring fra prosjektsøknadsprosesser og prosjektdeltakelse vil bli vurdert, og dessuten erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Personlige egenskaper

 • Egnethet for stillingen
 • Samarbeidsevner og fleksibilitet
 • Stor arbeidskapasitet
 • Organisatoriske evner og evnen til å arbeide systematisk og målrettet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan kode 1011 førsteamanuensis, kr. 594.800 - 667.200 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 5)
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 18.06.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen