LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis i etikk

Søknadsfrist: 05.02.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i etikk tilknyttet Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har for tiden 42 ansatte i vitenskapelige stillinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram innen religion, filosofi og historie. Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier på BA-, MA-, og ph.d.-nivå. Vi har for tiden to ansatte professorer i etikk. I tillegg har vi ansatte innen filosofi, religionsvitenskap og religionsdidaktikk med kompetanse innen etikk. Instituttets ph.d.-spesialisering har jevnlig stipendiater med ulike etiske forskningsprosjekt.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer undervisning og veiledning i etikk innen lærerutdanningene på bachelor-, master- og ph.d.- nivå, samt i grunnskolelærerutdanningene og barnehagelærerutdanningen. Den som tilsettes må også påregne å undervise i emner som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse. Det forventes at den som tilsettes bidrar i instituttets forskningsgruppe for etikk.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må ha doktorgrad innen et fagfelt som kvalifiserer for undervisning og forskning innen etikk. Søkere med kompetanse innen anvendt etikk, fortrinnsvis profesjonsetikk, vil prioriteres.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved UiA er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Det er ønskelig at søkerne har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Forskningsaktivitet, publikasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå og deltakelse i faglige nettverk siste fem år vil bli vektlagt. Det samme vil undervisningserfaring. Erfaring med utvikling av prosjektsøknader vil også kunne bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

• Kommunikative evner

• Samarbeidsevner

• Organisatoriske evner

• Evne til å arbeide systematisk og målrettet

• Fleksibilitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
  • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/ førsteamanuensis, kr 618 600 – 694 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

• cv

• attester og vitnemål

• liste over publikasjoner

• vitenskapelige arbeider (inntil 6, inkludert doktorgradsavhandlingen)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 05.02.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

  • Instituttleder Reidar Salvesen, tlf. 38 14 19 35, mobil 934 26 062, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS