LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor - Institutt for nordisk og mediefag

Søknadsfrist: 12.12.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/første-lektor/universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap eller nordisk språkvitenskap

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en fast stilling i 100 % som førsteamanuensis/førstelektor eller universitetslektor i nordisk litteraturvitenskap eller nordisk språkvitenskap, tilknyttet Institutt for nordisk og mediefag. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Institutt for nordisk og mediefag har ca. 45 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning i lærerutdanningene, i nordiskfaget og i kommunikasjons- og mediefag. Sammen med Institutt for fremmedspråk og fagoversetting har instituttet to ph.d.-spesialiseringer (språkvitenskap og litteraturvitenskap).

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil hovedsakelig være knyttet til undervisning og veiledning innenfor norskfaglige emner i barnehagelærerutdanningene, med særlig vekt på barnelitteratur, litteraturformidling og barns språkutvikling. Dette inkluderer å følge opp studenter i praksis. Den som tilsettes må også regne med å undervise på ulike videreutdanninger og oppdragskurs for barnehagesektoren.

Den som tilsettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov, og må derfor regne med å undervise også på andre studietilbud, og i fagfelt som ligger utenfor kjernen av egen kompetanse, samt ta del i administrative oppgaver.

Dens om tilsettes forventes å ta initiativ til, og delta i, forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder på UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Den som tilsettes i stillingen må ha:

· hovedfag/mastergrad i nordisk litteraturvitenskap, nordisk språkvitenskap, barnehagelærer- eller grunnskolelærerutdanning med norskfaglig mastergradsinnretning, eller tilsvarende

· for stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

· god kjennskap til eller arbeidserfaring fra barnehage

· konkrete planer for FoU-virksomhet innenfor områder som barnelitteratur, litteraturdidaktikk eller barns språkutvikling

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som tilsettes må kunne veilede i skriftlig norsk på begge målformer, og må beherske engelsk på en tilfredsstillende måte.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • arbeidserfaring fra barnehage
 • undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning eller grunnskolelærerutdanning god kjennskap til nordisk barnelitteratur for de yngste leserne (0–6 år)
 • vitenskapelig produksjon innenfor barnelitteratur, litteraturdidaktikk eller barns språkutvikling
 • god kunnskap om litteraturformidling i barnehagen
 • god kunnskap om barns språkutvikling
 • erfaring med eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen

Det forventes deltakelse i relevante forskningsgrupper på instituttet og bidrag til samarbeid på tvers av instituttets fagmiljø.

Personlige egenskaper

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • kommunikative evner
 • samarbeidsevner
 • organisatoriske evner
 • evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • fleksibilitet
 • evne til å bygge gode relasjoner med studenter og kolleger

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

- varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag

- en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø

- et sterkt fagmiljø og et godt kollegafellesskap som vektlegger tverrfaglig samarbeid

- moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

- medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 615 800 – 689 600 bto pr år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 507.600 – kr 626.100. bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 5)
 • et notat på inntil 2 sider om FoU-planer
 • ev. andre

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.12.21.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Hans-Olav Hodøl, tlf. 38 14 13 65, mobil 900 28 507, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR- seniorrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94 , mobil 951 83 570,e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS