Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i IKT nettverk og sikkerhet

Søknadsfrist: 10.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/universitetslektor i nettverk og sikkerhet, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen data, elektronikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, elæring og e-helse. Instituttet har for tiden ca 32 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca 20 ph.d.-kandidater.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Den som ansettes må kunne ivareta faglig administrasjon, ta del i arbeidet med å videreutvikle faglig profil samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene.

Stillingen er hovedsakelig tiltenkt undervisning og veiledning ved studieprogrammet bachelor i ingeniørfag - Data, inkludert praktisk veiledning i laboratorium.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må kunne undervise og ha praktisk erfaring med utvikling innen ett eller flere av følgende emner (i prioritert rekkefølge):

 • Software Defined Network
 • Virtualisering
 • Datasikkerhet/Informasjonssikkerhet
 • Drift av datanettverk

Erfaring fra andre områder innen data vil være en fordel, men er ikke et krav. Den som ansettes vil få mulighet til å bli med i aktuelle forskningsgrupper og -prosjekter ved instituttet. Det er en fordel om kandidaten har dokumentert erfaring fra industri eller næringsliv.

Det kreves mastergrad innen datateknikk eller lignende.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må tilegne seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk/skandinavisk, men bruk av engelsk vil også kunne være aktuelt. Kandidater må kunne undervise på norsk/et skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forventes at kandidaten kan samarbeide godt med andre, er fleksibel og har gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 552 800-691 400 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 552 800-691 400 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor, kr 488 000-615 900 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse gjennomføres i henhold til lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV inkludert liste over vitenskapelige publikasjoner, forsknings- og undervisningserfaring
 • Vitnemål og attester
 • For søkere med avlagt Ph.D-grad; legg ved avhandling som pdf eller lenke
 • Utvalgte vitenskapelige arbeider (inntil 10). Her kan gjerne lenke benyttes

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.08.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen