Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Professor / førsteamanuensis i sexologi

Søknadsfrist: 01.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 50 % stilling som professor/ førsteamanuensis tilknyttet utdanninger innen sexologi ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for psykososial helse. Hovedarbeidssted er for tiden Grimstad. Tiltredelse etter avtale.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for e-helse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder.

Institutt for psykososial helse gir utdanningstilbud til ca. 370 studenter og har i tillegg til bachelorprogram i vernepleie utdanningstilbud innen familieterapi, psykisk helsearbeid, rus og avhengighetsproblematikk samt sexologi. Det er ca. 30 vitenskapelig ansatte på instituttet. Institutt for psykososial helse har et tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker problemstillinger som ofte har relevans og kobling til utdanningenes innhold og fokus. Instituttet har forskningsgrupper innen Dialogiske praksiser, RESEX (REsearch group in SEXology), samt kommunalt helsearbeid «Et samfunn for alle».

Arbeidsoppgaver

Aktuelle arbeidsoppgaver er fag- og koordineringsansvar for studiet, emneansvar, undervisning, ferdighetstrening, sensur og veiledning av studenter. Søker vil primært ha oppgaver ved videreutdanning og masterspesialisering i sexologi. Utfra søkers kompetanse vil det også tilfalle oppgaver knyttet til et eller flere andre studier ved instituttet. Det forventes at den som tilsettes, styrker instituttets forskningsaktivitet. Veiledning av masterstudenter og Ph.d-kandidater vil også være aktuelt avhengig av søkers kompetanse.

Andre sentrale oppgaver vil være å bidra til å lede forskningsarbeid ved instituttet gjennom veiledning/mentoroppgaver, ledelse av forskningsgrupper og prosjekter, utvikling av forskningssøknader i samarbeid med fagmiljøet nasjonalt og internasjonalt, og andre samarbeidspartnere. Det vil også kunne inngå kommisjons- og utvalgsarbeid.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning innen psykologi, medisin, helsefag eller sosialfag på mastergradsnivå, samt Ph.d innen relevant fagområde
 • Erfaring fra sexologisk rådgivning/forskning/arbeid

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor/førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Det kreves at den som ansettes behersker norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det legges også vekt på faglig utvikling i samarbeid med praksisfeltet
 • Bred praksis i forhold til sexologisk arbeid
 • Undervisnings – og veiledningserfaring
 • Forskning innenfor sexologi
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode planleggings- og koordineringsferdigheter

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, kode 1013 professor, kr 691 400 – 813 400 bro pr år, kode 1011 førsteamanuensis, kr 552 800 – 667 200 bro pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Vitnemål og attester
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 15)
 • Doktorgradsavhandling
 • Eventuelt profileringsdokument som begrunner at søker oppfyller kriterier for ansettelse som professor

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist 1 desember 2020.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS