LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor i engelsk litteratur

Søknadsfrist: 26.02.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i engelsk litteratur, tilknyttet Institutt for fremmedspråk og oversetting. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse fra 1. august 2021 / etter avtale med fakultetet.

Institutt for fremmedspråk og oversetting har ca 40 faglig ansatte. Instituttets kjerneområder er undervisning og forskning knyttet til lærerutdanningsprogrammene grunnskolelærerutdanning og lektorutdanning, studieprogrammer i engelsk, fransk, spansk og tysk samt oversettelse og fagspråklig kommunikasjon. Sammen med Institutt for nordisk og mediefag har instituttet to ph.d.-spesialiseringer i ph.d. programmet: spesialisering i språkvitenskap og spesialisering i litteraturvitenskap.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil inngå i instituttets faggruppe innen engelskspråklig litteratur og kultur, med tilhørende undervisnings- og veiledningsansvar. Dette inkluderer bachelor- og masterprogrammene i engelsk, samt ph.d.-programmet.

Den som ansettes, kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver etter behov.

Den som ansettes vil inngå i en felles stab som har ansvar for instituttets samlede programportefølje, og må også regne med å ta del i administrative oppgaver. Forskningstid vil tildeles etter de prinsippene som gjelder ved UiA og instituttet.

Nødvendige kvalifikasjoner

Kriterier for ansettelse framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes, må ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse i engelsk litteraturvitenskap. Doktorgraden (eller arbeidene som gir den tilsvarende kompetansen) må være skrevet på engelsk. Stillingen vil hovedsakelig medføre undervisning i britisk litteratur, og forskningskompetansen til den som ansettes skal reflektere dette. Det er et krav at den som ansettes, må ha erfaring med undervisning og veiledning på universitetsnivå.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse. For stillinger som førstelektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Arbeidsspråket ved UiA er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Universitet i Agder tilbyr norskkurs til utenlandske nyansatte som ikke behersker norsk, og det legges til rette for gjennomføring av dette. Fast ansatte forventes å kunne norsk innen to år, og dette dokumenteres gjennom bestått Bergenstest.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av to år. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets- og høgskoleloven. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

Følgende momenter vil styrke søknaden:

 • Høy vitenskapelig kvalitet
 • Relevant erfaring med forskningssamarbeid
 • Erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen
 • Erfaring med undervisning og veiledning i britisk litteratur er klart ønskelig
 • Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler

Søkere med solid vitenskapelig produksjon i en tidlig fase av karrieren vil kunne stille foran mindre forskningsaktive søkere, selv om sistnevnte totalt sett måtte ha en noe større vitenskapelig produksjon.

Personlige egenskaper

Den som ansettes i stillingen, bør ha gode samarbeidsevner. Det forutsettes også evne til å kommunisere godt med studenter og kollegaer, og evne til å formidle faglige kunnskaper og ferdigheter på høyt nivå. Den som ansettes må kunne utføre administrative oppgaver av faglig karakter og ta på seg krevende og varierte arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011/1198 førsteamanuensis/førstelektor, kr 618 600 – 694 400 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Stillingen lyses ut både på engelsk og norsk. Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske utlysningsteksten, skal den norske teksten legges til grunn.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 6, inkludert doktorgradsavhandlingen)
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 26.02.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Tale M. Guldal, tlf. 38 14 10 76, mobil 952 74 352, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS