LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i naturfag

Søknadsfrist: 11.12.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Fakultet for teknologi og realfag er det ledig to faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturfag, med undervisning hovedsakelig knyttet til lærerutdanningene, og med vekt på biologi/biologididaktikk.

Stillingene er knyttet til Institutt for naturvitenskapelige fag og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse så fort som mulig eller etter avtale.

Institutt for naturvitenskapelige fag har over 60 ansatte, og instituttets studietilbud innenfor naturvitenskap omfatter årsstudium fysikk og biologi, bachelorprogram i biologi og bioingeniørfag, masterprogram i kystsoneøkologi, lektorutdanning, grunnskolelærerutdanning (GLU), barnehagelærerutdanning, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og etterutdanning for lærere. Instituttet har aktive forskere innen bl.a fysikk, kjemi, biomedisin, evolusjon, og økologi. Toppforskningssentret Centre for Coastal Research er en del av instituttet. Instituttet har også en forskergruppe i naturfagdidaktikk.

Arbeidsoppgaver

Stillingene skal bidra til å dekke instituttets behov for undervisning, veiledning og forskning med fokus på biologi, naturfag og naturfagdidaktikk.

De to stillingene har følgende aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i naturfagdidaktikk i PPU og lektorutdanning 8-13
 • Undervisning i fysiologi, cellebiologi og genetikk i lektorutdanning 8-13
 • Undervisning om natur (med fokus på vanlige planter og dyr), inkludert feltundervisning med og uten overnatting i det fri, og undervisning for bærekraftig utvikling i barnehagelærerutdanningen
 • Undervisning i biologi og naturfagdidaktikk på grunnskolelærerutdanningen
 • Veiledning av lærerstudenter i praksis
 • Veiledning av studenter som skriver bachelor- og masteroppgaver i naturfagdidaktikk på barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanning

De som ansettes vil kunne få ansvar for undervisning i naturfag og naturfagdidaktikk i lærerutdanningen på alle nivåer, fra barnehagelærerutdanning til PPU. Samarbeid med skolene og praksislærere er en del av stillingen.

De som ansettes må kunne delta i undervisning, eksamensarbeid og administrasjon innenfor de aktuelle fagområdene etter gjeldende bestemmelser.

De som blir ansatt kan også bli pålagt andre arbeidsoppgaver avhengig av kompetanse.

Nødvendige kvalifikasjoner

For stilling som universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning og mastergrad i innen biologi, biologi/naturfagdidaktikk eller tilsvarende relevant fagfelt.

For stilling som førsteamanuensis kreves det i tillegg doktorgrad på et tilsvarende fagområde.

Undervisningsspråket er norsk/skandinavisk. Det kreves derfor gode ferdigheter i skriftlig og muntlig kommunikasjon på norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

Kriterier for ansettelse i stillingene fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskaps-departementet 9. februar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-3 sjette ledd.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stillinger som førstelektor/universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

I vurderingen av søkere vil utdanning og undervisningserfaring fra norsk skole og/eller lærerutdanning bli særlig vektlagt.

Kandidater med god faglig bredde i utdanning vil bli foretrukket.

Erfaring med naturfagdidaktisk forskning – inkludert kvalitativ forskningsmetodikk og publiserte forskningsresultater er en fordel, men ikke et krav.

Relevant forskningskompetanse vektlegges.

Personlige egenskaper

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingen. Samarbeidsevne, god formidlingsevne og vilje til å ta egne initiativ vektlegges. Det kreves god arbeidskapasitet og høy grad av fleksibilitet.

Den som ansettes vil bli en del av en aktiv faggruppe som jobber med utvikling av undervisning i naturfag i lærerutdanningen og forskning i naturfagdidaktikk. Evne til nytenkning og engasjement for lærerutdanning vil derfor stå sentralt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 555 800 – 670 100 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr 555 800 – 670 100 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr 507 400 - 608 200 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 11.12.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • universitetslektor Anne Lien, tlf. 38 14 13 86, mobil 980 89737, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • HR rådgiver Nina Rønningen, tlf. 38 14 20 16, mobil 481 57761, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS