LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i helse- og/eller sykepleievitenskap

Søknadsfrist: 03.12.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig inntil tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i fagområdet helse- og/eller sykepleievitenskap. Stillingene er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand/Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). Det er aktive forskere innenfor fakultetets ulike fagområder. Instituttet har forskningsgrupper innen Helse- og livskvalitet i et familieperspektiv HEIFA, Helsetjenester – Etikk og kvalitet HEQ, Pasientsikkerhet og kvalitet i sykehus Q-safe, E-helse og Samspill mellom dyr og mennesker Antrozoologi.

Institutt for helse- og sykepleievitenskap er delt mellom virksomhetsstedene Kristiansand og Grimstad. Instituttet har moderne fasiliteter med klinikklaboratorium/ øvingsenheter på begge virksomhetssteder. I tillegg har instituttet en avansert simuleringsenhet lokalisert i Grimstad.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisningsoppgaver innen instituttets bachelor og masterprogrammer inkludert veiledning i praksis
 • Forsknings- og utviklingsarbeid, publisere og formidle forskningsresultater

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie og mastergrad i helsefag eller tilsvarende
 • Erfaring fra klinisk praksis i kommunehelsetjenesten

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. I tillegg til engelsk skriftlig og muntlig.

For stillinger som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

For stilling som førstelektor og universitetslektor kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år, eventueltgjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant PhD eller tilsvarende nivå
 • Erfaring med forskning- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt

Søker med erfaring innen ett eller flere av følgende områder vil bli foretrukket:

 • Veiledning innen høyere utdanning
 • Nyere praksis fra kommunehelsetjenesten
 • Digitalisering i helsetjenestene
 • Eldreomsorg

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsevne og studentengasjement
 • Selvstendig, løsningsorientert og kreativ
 • Faglig engasjert og motivasjon til å bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1011 førsteamanuensis/kode 1198 førstelektor, kr 594 300 – 677 600 bto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr 543 500 - 615 800 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 eller 15)
 • Doktorgradsavhandling

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 3. desember 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver HR Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS