LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Førsteamanuensis / førstelektor i cybersikkerhet

Søknadsfrist: 12.02.2024

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder.

Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Sammen om kunnskap

Når engasjerte mennesker samles om kunnskap, er alt mulig.

Universitetet i Agder kombinerer Sørlandets unike varme og nærhet med førsteklasses vitenskapelig, teknologisk og kunstnerisk kompetanse.

Vil du jobbe med oss for å skape bedre løsninger på våre felles utfordringer?

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i Cyber sikkerhet, tilknyttet Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for IKT har et stort fagmiljø med og tilbyr utdanning innen elektronikk, datateknikk og multimedieteknologi. Det er aktive forskningsgrupper med spesiell vekt på trådløs kommunikasjon og embedded systems, kunstig intelligens, informasjonssikkerhet, teknologistøttet krisehåndtering, e-læring og e-helse. Blant de ansatte er det 11 professorer, 9 førsteamanuenser, 4 førstelektorer, 10 universitetslektorer, 10 postdoktorer og om lag 35 stipendiater. Instituttet tilbyr også en rekke etter- og videreutdanningskurs (EVU).

Arbeidsoppgaver

Stillingen skal i hovedsak dekke instituttets behov for undervisning, veiledning og forskning innen fagområdene knyttet studiet i Cybersikkerhet. Men emner på andre studier kan også være aktuelle. Nettverksbygging mot offentlige og private aktører som kan være med å bidra i undervisning og forskning vil være en del av stillingen.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • For ansettelse som førsteamanuensis kreves det minimum doktorgrad innen IKT eller tilsvarende.
 • For ansettelse som førstelektor kreves en relevant masterutdanning og kvalifikasjoner fra utviklingsarbeid, relevant prosjektarbeid og/eller undervisning.
 • Dokumentert kompetanse innen minst 2 av følgende områder er ønsket:
  • Programvaresikkerhet
  • Skadevareanalyse
  • Etisk hacking og penetrasjonstesting
  • Informasjonssikkerhet og personvern
  • Hardware-nær sikkerhet (f.eks. TrustZone, TPM, TEE)
  • Kritisk IKT-infrastruktur beskyttelse
  • Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS)
  • CERT/CSIRT kompetanse (håndtering av sikkerhetsbrudd)
  • Inntrengingsoppdagelse- og beskyttelse (IDS/IPS)
  • Kommunikasjons- og systemsikkerhet

Ved ansettelsen vil det bli tillagt vekt at flest mulig av fagområdene dekkes.

 • Undervisningsspråket er i hovedsak norsk/skandinavisk, men bruk av engelsk vil også kunne være aktuelt. Kandidater må kunne undervise på norsk/et skandinavisk språk. Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.
 • For stilling som førsteamanuensis har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Søkere vil kunne bli avslått som følge av norske regler om eksportkontroll eller andre begrensninger.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Bred sikkerhetsfaglig kompetanse- og erfaring er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vurderingskriterier

Forskningskompetanse vektes 40% baseres på vitenskapelig produksjon. Undervisningskompetanse/egnethet vektes 40% og baseres på dokumentert erfaring og intervju/prøveforelesning. Personlig egnethet vektes 20% og baseres på en samlet vurdering av potensiale i forskning, undervisning og faglig ledelse/samarbeid.

Instituttet er sterkt preget av ubalanse mellom kvinner og menn, som gjør at vi alle på instituttet ønsker oss flere kvinner i faglige stillinger. Hvis det er ellers lik vurdering av søkere, vil kvinne bli foretrukket.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • På UiA kan ansatte i førstestillinger innen kjønnsmessig ubalanserte fagmiljøer søke om kvalifiseringsstipend for å oppnå professorkompetanse. På institutt for IKT gir denne ordningen kvinner i førstestillinger mulighet til å søke og motta dette stipendet tre ganger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 700 000 – 850 000 brutto pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 700 000 – 850 000 brutto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse gjennomføres i henhold til lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner (for søkere til førsteamanuensis stilling)
 • Inntil 10 vitenskapelige arbeider (for søkere til førsteamanuensis stilling)
 • Et notat med beskrivelse av hvilken erfaring søkerne har fra sine fagområder (krav for søkere til førstelektorstilling)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 12.02.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS