Spennende jobbmulighet ved Fagavdelingen ved Sørlandet sykehus HF!

Forskningssjef - Fagavdelingen

Søknadsfrist: 05.10.2022

Sørlandet sykehus

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Nåværende forskningssjef fratrer sin stilling tidlig i 2023 og stillingen lyses derfor ut.

Forskningsvirksomheten ved Sørlandet Sykehus HF (SSHF) er under kontinuerlig utvikling og er i toppen blant landets ikke-universitetssykehus. For tiden pågår over 60 Ph.d.-prosjekter ved sykehuset, 8 post-doc prosjekter, 2 store KLINBEFORSK- og flere EU-finansierte prosjekter. Hvert år tildeler SSHF 5 interne Ph.d.-stipender på internt budsjett og 6-7 doktorgrader forsvares årlig. Sykehuset har over 130 heltids- eller deltidsansatte som arbeider med forskning. Forskningsaktiviteten er i all hovedsak integrert i den kliniske virksomheten.

Det er etablert en solid infrastruktur med en forskningsseksjon som består av tolv årsverk. Enheten har ansvar for klinisk forskning ved SSHF, forsknings-biobanker og klinisk oppdragsforskning. I tillegg er forskningssjef leder for medisinsk bibliotek.

I oktober 2021 ble en ambisiøs plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon vedtatt ved SSHF og det arbeides for tiden med flere handlingsplaner for å konkretisere disse målene. Forskningssjef rapporterer til fagdirektør og inngår i fagdirektørens ledergruppe. Universitetet i Oslo etabler høsten 2023 en pilot for desentral medisinutdanning på Sørlandet i samarbeid med Sørlandet sykehus og kommunene på Agder. Ny forskningssjef vil samarbeide tett med leder av UiO Campus sør.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, inspirere og legge til rette for forskningsvirksomhet ved SSHF.
 • Fag-, budsjett-, HMS- og personalansvar for personale som er knyttet til Forskningsseksjonen
 • Overordnet ansvar for at forskningen holder et høyt faglig kvalitets- og produksjonsnivå innenfor de til enhver tid gjeldende forskningsfaglige, juridiske, etiske og økonomiske rammer
 • Bidra til økt interesse for forskning i organisasjonen, forskningskompetanse blant de ansatte og bistå i innovasjonsprosesser.
 • Videreutvikle nødvendig infrastruktur for forskning
 • Være en pådriver for forskningsbasert nettverksbygging lokalt og delta aktivt regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Forske selv og veilede andre forskere
 • Sørge for etablering og vedlikehold av retningslinjer, prosedyrer og rutiner for forskning som ivaretar forskningsfaglige, juridiske, økonomiske og etiske krav
 • Internkontroll for forskningsvirksomheten

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig profesjonsutdanning
 • Ph.d./doktorgrad innen medisin/helsefag med oppnådd professorkompetanse i løpet av 5 år etter tilsetning.
 • Ledererfaring og evne til å samarbeide.
 • Bred klinisk og forskningsfaglig kompetanse fra spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring med ledelse fra større forskningsprosjekter.
 • Evne til å inspirere og lede er sentralt i stillingen.
 • Erfaring fra ledelse i komplekse organisasjoner vil vektlegges.
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Evne til nytenkning, og til å jobbe strategisk på både lang og kort sikt.
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt forskningsmiljø

Webcruiter-ID: 4541728365

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Susanne Sørensen Hernes (Fagdirektør), 481 36 020
Powered by Labrador CMS