LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Kommunikasjonsdirektør

Søknadsfrist: 19.04.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Deler du vår visjon om «Samskaping for fremtidens kunnskap»? Har du et sterkt engasjement for kommunikasjon, mennesker og ledelse? Kjenner du deg igjen i verdiene våre om åpenhet, tillit, faglighet og respekt? Vil du bidra til en arbeidsplass som betyr noe regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og som utdanner fremtidens generasjoner? Da er dette stillingen for deg.

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som kommunikasjonsdirektør med tiltredelse etter avtale. Arbeidssted er Campus Kristiansand, men det kreves jevnlig tilstedeværelse på Campus Grimstad.

Kommunikasjonsdirektøren leder Kommunikasjonsavdelingen med 32 medarbeidere som er organisert i team. Kommunikasjonsdirektøren gir kommunikasjonsfaglige råd til universitetsledelsen i strategi- og beslutningsprosesser og inngår i Universitetsdirektørens ledergruppe.

I UiAs strategi for 2021 - 2024 er kommunikasjon et sentralt virkemiddel for måloppnåelse. Universitetet i Agders har sin identitet som samskapningsuniversitet, og skal bidra til økt kunnskapsformidling i samfunnet og en kunnskapsbasert offentlig debatt. I tillegg skal UiA som organisasjon videreutvikles og støttes i formidling og mediehåndtering, nettsider, grafisk design, marked og studentrekruttering og sosiale medier.

Vi søker en kommunikasjonsdirektør som vil lede kommunikasjonssavdelingen i gjennomføringen av universitetets Handlingsplan for kommunikasjon 2021-2024. Vedkommende må ha et sterkt faglig engasjement og evne til å lede gjennom tillit og humør.

Arbeidsoppgaver

 • lede Kommunikasjonsavdelingen, med personal- og økonomiansvar
 • rådgiver for universitetsledelsen og fakultetene i kommunikasjonsfaglige spørsmål
 • ivareta at avdelingen leverer rådgivningstjenester av høy kvalitet for hele universitetet
 • håndtere UiA i nyhetsbildet gjennom evne til å se og utvikle nyhetssaker
 • realisering av kommunikasjonsplanen 2021 - 2024
 • bidra faglig og sosialt i et høykompetent arbeidsmiljø som arbeider med flere kommunikasjonskanaler

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå innen kommunikasjonsfag, Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av kravet om utdanningsnivå
 • erfaring fra redaksjonelt miljø
 • vellykket ledererfaring med tydelige overføringsverdier og gode resultater
 • meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • god kjennskap til et bredt register av kommunikasjonskanaler (– web, sosiale medier)
 • erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlig virksomhet, spesielt UH-sektoren
 • kunnskap om universitets- og høyskolesektoren tillegges vekt

Personlige egenskaper

 • en engasjerende og inkluderende lederstil
 • integritet og faglig selvtillit
 • evne til å arbeide både operativt og strategisk
 • evne til fleksibilitet og prioritering
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å se sammenhenger og helhet
 • analytisk og resultatorientert

Personlige egenskaper og motivasjon for stillingen vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • sentral lederposisjon, med et kompetent og engasjert lederkollegium
 • dyktige og engasjerte medarbeidere
 • interessante og utviklende lederoppgaver i en stor og samfunnsviktig organisasjon
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.100, kode 1060 avdelingsdirektør, 837 200-906 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 19.04.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Powered by Labrador CMS