LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Avdelingsingeniør - Fakultet for helse og idrettsvitenskap

Søknadsfrist: 05.10.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør med tiltredelse 01.02.2022. Stillingen er knyttet til faggruppe psykologi ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap, og arbeidssted er Campus Kristiansand.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud.

Ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap opprettes det nå et nytt miljø for nevrovitenskap med tilknyttet dyreavdeling (mus). Her er det mulighet til å bli med å forme et spennende miljø helt fra starten! Dyreavdelingen ventes å stå klar for bruk tidlig neste år, og vil i de første årene kun dekke behovet til èn enkelt lab. Avdelingsingeniøren vil ta seg av drift av dyreavdelingen, samt andre lab-relaterte oppgaver ved behov.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig oppsyn og stell av mus
 • Drift og kontroll av dyreavdelingen
 • Bestillinger
 • Kontaktansvar til veterinær og mattilsynet
 • Håndtering og trening av mus for adferdseksperiment
 • Arbeid med histologi

Andre tekniske og administrative oppgaver ved behov

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Dyrepleier eller ha minimum bachelorgrad i annet særlig relevant fagfelt.
 • Relevant realkompetanse (minimum 3 år) og / eller videre- og etterutdanning kan kompensere for manglende formell utdanning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med drift av laboratorium med dyreforskning
 • Erfaring fra arbeid med smågangere
 • God finmotorikk for potensielt finarbeid under mikroskop
 • Evne til å arbeide selvstendig samt til å samarbeide
 • Gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Godt håndlag med dyr
 • Interesse for forskning
 • Fleksibel og kreativ
 • Løsningsorientert holdning
 • Entusiastisk og med evne til tidvise skippertak

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90301, kode 1085 (avdelingsingeniør), kr 413.500 - 516.100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 5. oktober 2021.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS