Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Arkeolog (rådgiver)

Søknadsfrist: 17.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Om stillingen

Kulturhistorisk museum flytter sine arkeologiske samlinger fra Historisk museum til nye eksterne magasiner på Økern. Det er anslagsvis 1,7 millioner gjenstander som skal flyttes, og prosjektet vil gå fram til og med 2022. Flytteprosjektet innebærer tilstandsvurdering, fotografering, databaseregistrering, merking, pakking og flytting av samtlige gjenstander.

Det skal nå tilsettes 1 arkeolog (rådgiver SKO 1434) fram til 31.12.2022 og det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Stillingen utlyses med forbehold om årlige bevilgninger til prosjektet.

Ansvaret for prosjektet ligger hos Arkeologisk seksjon, og prosjektansatte er tilsatt ved denne seksjonen. Arbeidet er organisert som en linje, hvor arkeolog, konservator og fotograf inngår. Arbeidet krever gode samarbeidsevner på tvers av fag. Arbeidssted vil være ved magasinene i Historisk museum, men det kan også bli aktuelt med noe arbeid i de eksterne magasinene.

Arbeidsoppgaver

 • Hente gjenstander i magasin, i samarbeid med konservator/magasinforvalter
 • Revisjon - kvalitetssikre gjenstandsbeholdningen og opplysninger om disse mot våre databaser etter nærmere angitte kriterier
 • Pakking og merking av gjenstander for transport i samarbeid med konservator
 • Vurdering av kassasjon etter nærmere angitte kriterier
 • Forefallende arbeid knyttet til flytteprosjektet

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet med master i arkeologi
 • Erfaring med katalogisering av arkeologiske gjenstander
 • Erfaring med bruk av universitetsmuseenes database (unimus)
 • Beherske norsk skriftlig

Andre kvalifikasjoner som vektlegges:

 • Faglig bredde og innsikt i de arkeologiske periodene fra steinalder til middelalder
 • Erfaring med håndtering av arkeologiske gjenstander

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person med gode samarbeidsevner, som er strukturert og selvstendig, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer. Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 488 000 og kr 552 800,- avhengig av kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Relevante vitnemål og attester,
 • Liste med 2 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS