LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

MSc studie i Prosessteknologi kombinert med betalt ingeniørjobb

Søknadsfrist: 15.04.2024

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr, gjennom vårt nettverk med bedrifter i Norge, 10 jobber til våre Industrimasterstudenter høsten 2024.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Vi søker deg som vil kombinere masterstudier i prosessteknologi med 50 % ingeniørjobb

Om stillingene

Har du en bachelor innen maskin, prosess, kjemi eller liknende fagområder og kan tenke deg en master? Da kan industrimasterprogrammet i Prosessteknologi ved USN, campus Porsgrunn være en god utviklingsbane for deg.

Industrimasterprogrammet i Prosessteknologi har i år mer enn 10 ledige stillinger. Vi har en rekke partnerbedrifter innen områder der prosessteknologi står sentralt, for eksempel gjennom drift av prosessanlegg, utstyrsdesign eller prosessimulering.

Bedriftene ansetter våre studenter i en 50 % betalt ingeniørstilling samtidig som de tar mastergraden i Prosessteknologi. Varigheten på et masterløp i kombinasjon med 50 % jobb er tre år fra studiestart (midt i august). 

Klikk på lenken for å søke på stillingene.

Om industrimasterprogrammet i Prosessteknologi

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har mange års erfaring med industrimasterkonseptet (startet i 2006), og studentene er erfaringsmessig svært fornøyd med å få relevant jobberfaring og inntekt underveis i studiet. Som industrimasterstudent får du dessuten et nettverk som vil være nyttig når du er ferdig med studiet. Mange studenter får tilbud om, og velger, en stilling i bedriften de har jobbet i under studiet, men dette er ingen forpliktelse.

Du utvikler deg gjennom å studere og arbeide som ingeniør parallelt med studiet. Du vil opparbeide både faglig og personlig kompetanse som er verdifull for dine karrieremuligheter videre i livet.

Les mer om industrimasterprogrammet her.

Våre partnerbedrifter

Dette er et utvalg av partnerbedriftene som planlegger å ta inn prosessteknologi-studenter fra høsten 2024:

 • Aker Solutions (OneSubsea)
 • Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AS
 • HydrogenPro
 • InflowControl AS
 • Kongsberggruppen
 • Nel Hydrogen
 • Stressman Engineering
 • Sweco AS
 • Veas
 • VOW ASA Scanship AS
 • Wood Group Norway
 • Yara

Andre opplysninger

Du kan bo der bedriften du jobber i, er lokalisert. De ulike emnene du skal studere, tilbys i form av et nettbasert læringsopplegg, med forelesningsvideoer og annet nettbasert materiale, slik at du kan studere hvor og når det passer best for deg og bedriften. Men du kan også – dersom du ønsker det – når som helst delta på ordinære forelesninger i Porsgrunn sammen med campus-studentene. Mange industrimaster-studenter foretrekker å kombinere campus- og nettforelesninger. Uavhengig av hvordan du studerer emnene, legges det opp til minst én samling på campus per semester.USN hjelper deg gjennom dette studieprogrammet til å møte industriens behov for kunnskap og kompetanse, og våre partnerbedrifter er med på å forme innholdet i studiet, slik at USN leverer den kompetansen våre industripartnere og norsk industri etterspør.

USN er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser. Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Mer informasjon om finner du på www.usn.no.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Bedriftskontakt Sanda Knutson, epost: sanda.knutson@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingene og studiet må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via våre nettsider. Det er viktig at det søkes via lenken, og ikke via søk her knappen på stillingsannonsen.

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver vil være den bedrift du tegner kontrakt med mens du samtidig er student ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Matching av student og bedrift gjøres i et samarbeid mellom USN, bedriftene og studentene.

Powered by Labrador CMS