Spennende jobbmulighet i Utviklingsavdelingen ved Lånekassen!

Samfunnsanalytiker

Søknadsfrist:10.06.2020

Lånekassen

Lånekassen ble opprettet for over 70 år siden og har en viktig rolle i samfunnet: Vi gjør utdanning mulig for alle, uavhengig av kjønn, bosted, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold. Forrige studieår tildelte vi 31 milliarder kroner i stipend og lån, og vi har over én million kunder som enten er i utdanning eller betaler tilbake studielån.


Lånekassen er en moderne virksomhet som bruker ny teknologi og innovasjon for å effektivisere forvaltningen, kontinuerlig forbedre våre kundetjenester og bidra til å videreutvikle offentlig sektor.

Vi søker erfaren samfunnsanalytiker. Vil du være med å analysere Lånekassens mange utdanningsstøtteordninger og påvirkning i samfunnet?

Lånekassen er en stor og viktig aktør i den norske velferdsstaten. Vi har over én million kunder, og hvert år deler vi ut titalls milliarder kroner i lån og stipend til elever og studenter. Vi forvalter mange ulike støtteordninger som alle har samme formål; å gjøre utdanning mulig.

Lånekassen blir stadig mer politisk relevant. Under koronakrisen har vi på kort tid utarbeidet nye støtteordninger, og vi er en sentral aktør i kompetansereformen, et arbeid som i årene fremover vil innebære at vi vil samarbeide med nye aktører, på nye måter. Vi vil også gjennom økt fokus på etter- og videreutdanning få helt nye kundegrupper.

Lånekassens samlede nedslagsfelt og portefølje er et svært spennende analyseområde. Vi sitter på mye data, og ønsker i tillegg å samarbeide tettere med andre for å forstå mer av virkningene av våre ordninger. Vi skal nå styrke vår analysekapasitet, og ser etter en erfaren samfunnsanalytiker som kan være en faglig pådriver for analyse av Lånekassens mange målrettede støtteordninger. Oppgavene innebærer å utarbeide analysenotater og utredninger, og formidle resultater eksternt. God innsikt og analyse er avgjørende for at Lånekassen kan gi gode tilrådinger til Kunnskapsdepartement om politikkutviklingen av vårt felt i årene fremover. Stillingen vil inngå i en større tverrgående analysegruppe på tvers av flere ulike team i Utviklingsavdelingen i Lånekassen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskap/økonomi.
 • Dokumentert erfaring med å lede større utredning/forskning/analyseoppdrag, for eksempel fra forskningsinstitutt, analyseavdelinger i departement/direktorat eller akademia.
 • Svært god samfunnsforståelse.
 • Gode formidleregenskaper.

Personlige egenskaper

 • er svært analytisk og strukturert
 • har sterk gjennomføringsevne
 • jobber selvstendig over tid
 • høy faglig integritet

Vi tilbyr

 • svært spennende og varierte analyseoppgaver
 • stor faglig frihet til å arbeide frem analyseprosjekter
 • utfordrende arbeidsoppgaver i et engasjert og faglig kompetent miljø
 • fleksibel arbeidstidsordning 
 • medlemskap i bedriftsidrettslag og muligheter for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted i Oslo, med helt nye lokaler på Helsfyr
 • lønnsplassering som 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn 69-79 (fortiden kr 627 700 – 789 200) avhengig av utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent av lønnen, som gir medlemskap i Statens pensjonskasse med gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger. 

For å sikre at du blir tatt i betraktning ber vi deg legge ved vitnemål og attester elektronisk i søknaden. Ta med originaler/bekreftede kopier til intervju. Intervjuer gjennomføres over video.

Lånekassen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Kvalifiserte søkere oppfordres derfor til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, hull i CV-en eller funksjonsevne. Hvis du opplyser om at du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, kan opplysningene bli brukt til statistikkformål.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadsskjemaet. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4243179904

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: