Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Prosjektkoordinator / Forsker NORMENT 50% stilling

Søknadsfrist: 04.06.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Ved SFF NORMENT er det ledig et treårig engasjement som prosjektkoordinator i 50 % stilling. Arbeidssted er på Oslo universitetssykehus (Ullevål). Den aktuelle stillingen er finansiert av Norges forskningsråd og knyttet til senterets forskningsgruppe for forløp og behandlingsutfall (professor Ingrid Melle) samt ressursenhet for databaser(Thomas Bjella).

Psykotiske lidelser oppstår i et komplisert samspill mellom genetiske og miljømessige risikofaktorer. Men hvilke faktorer påvirker behandlingsresultat og langtidsforløp? Hvor mange blir friske av schizofreni og bipolar lidelse? Ett av NORMENT senterets forskningsmål er å bedre prediksjonen på enkeltpasientnivå. Vi gjennomfører derfor en forløpsundersøkelse som vil bidra med nødvendig kunnskap. Tidligere deltakere som har gitt samtykke til dette blir kontaktet på nytt for å spørre om de vil delta i denne tilleggsundersøkelsen. Den som ansettes i stillingen vil arbeide som prosjektkoordinator i det aktuelle forskningsprosjektet i 50% stilling og i senterets database i 50% stilling. Stillingen inngår i et team med postdoktorer, flere PhD stipendiater, database leder og andre ansatte i databasen. Arbeidet gir en god innsikt i prosjektdrift og moderne forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Kontakte tidligere prosjektdeltakere for å invitere til ny undersøkelse. Gi informasjon om prosjektresultater til nå og bakgrunnen for etterundersøkelsen, screene for eventuelle kontraindikasjoner for gjentatt undersøkelse, vurdere om deltaker kan komme til undersøkelse i Oslo eller om utreder bør møte deltaker lokalt.
 • Koordinere og booke undersøkelser hos forskerne i oppfølgingsteamet, koordinere teamets møter, ajourføre prosjektoversikter, vedlikeholde intervjumateriale og kvalitetssikre datamateriale.
 • Bidra til datainnsamling i senterets brukerundersøkelse.
 • Legge inn data i prosjektets databaser/forskjellige dataplattformer, koble data fra personlig etterundersøkelse med eksisterende data og registerdata.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant fagbakgrunn på masternivå i helsefag, psykologi eller nevrovitenskap.
 • Klinisk erfaring med sårbare pasientgrupper i behandling og/eller forskning.
 • Kunnskap om lovgivning som regulerer helseforskning og databehandling.
 • God IT kunnskap inkludert bruk av Excel, SPSS og Medinsight.
 • Evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig.
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide med deltakere, klinikere og forskere på tvers av faggrenser.
 • Erfaring fra organisering av forskningsprosjekter en fordel.
 • Vi forutsetter at søkere behersker et skandinavisk språk og engelsk både muntlig og skriftlig.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Godt og spennende internasjonalt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden.
 • Lønnsplassering: 449 400 - 505 800

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • Referanser (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

NORMENT er Senter for fremragende forskning (SFF) støttet av Norges forskningsråd. Senteret har Universitetet i Oslo (UiO) som vertsinstitusjon. Senterets hovedformål er å skaffe mer kunnskap om årsak og behandling av psykotiske lidelser, og involverer samarbeid mellom forskningsgrupper i psykiatri, kognisjon, molekylærgenetikk og hjerneavbildning. Senteret driver underprosjekter som strekker seg fra forskning fra biologiske markører og genetikk til kliniske prosjekter med fokus på sykdomsforløp og behandling. Vi har et stort tverrfaglig og internasjonalt miljø med utstrakt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid. Les mer om oss: https://www.med.uio.no/norment/

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS