Nasjonal sikkerhetsmyndighet har en ledig spennende stilling!

Senioringeniør / forsker - virtualisering og skyteknologier

Søknadsfrist: 25.10.2020

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning
- utvikle sikkerhetstiltak
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Vil du bli en sikkerhetsekspert innen virtualisering, skyteknologier, 5G MEC?

NSM har fire ledige senioringeniør/forskerstillinger innen virtualisering og skyteknologier. Hovedfokuset til stillingene er utvikling av tekniske sikkerhetskonsepter med tilhørende arkitektur, design og sikkerhetstiltak.

Aktuelle arbeidsområder inkluderer:

 • Virtualisering av datasentre (SDDC)
 • Skyteknologier og XaaS/XaC (cloud native)
 • Moderne mobile klienter for skytjenester
 • Virtualisering av WAN/LAN (overlay)
 • Virtualisering av klienter og applikasjoner (VDI)

Viktige utfordringer er flerbruk (multi-tenancy), mobile datasentre for distribuert sky (edge), åpne og leverandøruavhengige løsninger for applikasjonsmobilitet (workload mobility), fleksibilitet, smidighet og robusthet, samt full interoperabilitet med kommende kommersiell 5G-infrastruktur, privat 5G og MEC. Stillingene er faste.

Ønskede egenskaper:

Sterk interesse for IT og nysgjerrig på nyvinninger, særlig på områdene over. Initiativrik. Arbeider bra i gruppe og selvstendig. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Metodisk, analytisk og løsningsorientert. Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. Stillingene krever høy sikkerhetsklarering.

Kvalifikasjoner:

Det er påkrevd med (a) masternivå, eller tilsvarende, i informatikk og (b) yrkeserfaring innen minst ett av følgende områder: virtualisering, moderne nettverk, moderne klienter, skyteknologier og VDI. Det er en fordel med kompetanse innen (c) OS, maskinvare ol. grunnleggende teknologier, (d) scripting og programmering samt (e) regelverk og standarder innen IT-sikkerhet, fortrinnsvis gradert IT-sikkerhet. Lang og relevant erfaring med ovenstående kan kompensere for krav til formell utdanning.

Arbeidsoppgaver:

Støtte fagmiljøets arbeid med sikkerhetsgraderte IT-systemer, bl a:

 • Studere og analysere sikkerheten i relevante teknologier og produkter.
 • Holde seg oppdatert på trusler, sårbarheter og angrepsmetoder knyttet til disse.
 • Prototype og teste aktuelle sikkerhetsløsninger i datalab.
 • Utarbeide veiledninger og liknende sikkerhetsdokumentasjon.
 • Ha fagdialog med etater og prosjekter som utvikler sikkerhetsgraderte IT-systemer.
 • Delta i relevante fora for IT-sikkerhet, f.eks. i NATO.

Arbeidsformen er både praktisk og forskningsrettet. Det er gode muligheter for faglig utvikling.

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Attesterte kopier av vitnemål og attester SKAL sendes med søknaden, og originalene tas med til evt intervju.

De som ansettes MÅ ha norsk statsborgerskap og kan ikke ha annet statsborgerskap.

Stillingen avlønnes med kr 630 000 til 820 000 avhengig av relevant utdanning og erfaring.

Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken.

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.nsm.stat.no

Powered by Labrador CMS