Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) HAR EN LEDIG SPENNENDE STILLING!

Seniorrådgiver - kunnskapsstyring

Søknadsfrist: 16.12.2020

Bufdir

En god barndom varer livet ut! Bufdir har kanskje landets viktigste samfunnsoppdrag: Vi vil gi barn og unge en best mulig oppvekst. Derfor jobber vi med barn, ungdom og familier, og vi tilbyr både barnevernstjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Vi jobber med likestilling og ikke-diskriminering og utjevning av levekårsforskjeller slik at alle skal kunne få de samme mulighetene til å delta i samfunnet uavhengig av blant annet alder, kjønnsidentitet, seksuell identitet eller funksjonsnivå. Vi gjør mye, og framover vil vi gjøre enda mer. Derfor trenger vi fler på laget - vil du være med? Les mer om oss på bufdir.no.

Kunnskapstørst direktorat søker forskningsekspert!

Bli kjent med Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Hva får du jobbe med hos oss?

Bufdir skal gi kunnskapsbaserte råd og anbefalinger på områdene våre. For å lykkes med det må vi innhente kunnskap og stimulere til forskning på ansvarsområdene våre. Vi må også bidra til å bygge solide fagmiljøer som kan utvikle relevant forskning. Nå trenger vi deg som har god oversikt over norsk forskningsstruktur til å ta en sentral del i dette viktige arbeidet. Vil du hjelpe oss å jobbe mer kunnskapsbasert?

Rollen som venter deg, er todelt. Den ene delen innebærer at du skal du jobbe strategisk med forskningsarbeid. Det gjør du ved å identifisere kunnskapsbehov på fagområdene våre, sikre at vi samarbeider godt med ulike forsknings- og kunnskapsmiljøer og med departementene. Og ikke minst skal du bidra til at vi bruker de riktige virkemidlene for å bygge kunnskap. Den andre delen er mer operativt arbeid med konkrete forskningsanskaffelser fra A til Å. Det innebærer alt fra utforming av konkurransegrunnlag til kontraktsinngåelse og -oppfølging. Dersom du brenner for kunnskapsbasert arbeid og forskning, kan vi love deg en meningsfylt stilling med store påvirkningsmuligheter.

Hos oss blir du del av avdeling for kunnskapsstyring. Vi er en relativt ny avdeling der vi er opptatt av å lære av hverandre. Du får 12 kollegaer som er flinke til å inkludere hverandre, og du blir en del av et miljø som er genuint opptatt av kunnskap som grunnlag for utvikling av tjenester og tiltak. Vi spiser lunsj sammen (iallfall før korona) og har tid til å le og snakke sammen selv når det er travelt, som det ofte er. Blir du med på laget?

Hva slags bakgrunn har du?

For å lykkes i rollen må du ha høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen samfunnsvitenskapelige fag. Det er en fordel å ha doktorgradskompetanse og/eller kompetanse fra eget forskningsarbeid. Du har sterk metodekompetanse og forståelse for ulike metodedesign. Du er god til å vurdere kvalitet i forskning generelt og forskningsdesign spesielt. Du har flere års relevant arbeidserfaring, trolig fra statlig forvaltning, forskningsinstitutt eller universitets- og høgskolesektoren. Om du har erfaring med forskningsanskaffelser, er dette også en fordel.

Hva slags person ser vi etter?

Du

  • jobber godt selvstendig og klarer å gjøre egne vurderinger, samtidig som du involverer andre i diskusjoner og er mottakelig for innspill
  • har stor arbeidskapasitet og evne til å jobbe effektivt
  • ser både hvor og hvordan vi kan bli bedre og tar ansvar for å bidra til og peke ut retning for strategisk arbeid
  • skriver presist, klart og tydelig
  • vet hva du vil oppnå og kan jobbe så du kommer i mål på tiden
  • er systematisk og etterrettelig i måten du jobber på og har god vurderingsevne

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 580 000 - 700 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden seniorrådgiver.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si fleksitid, sommertid og medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Det gjennomføres for tiden forsøk med anonyme jobbsøkere i staten. Anonymiseringen av søkerne skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av DFØ, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS