Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Samfunnsviter, pedagog eller bibliotekar

Søknadsfrist: 09.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) er en åpen og tverrfaglig arena, som tilbyr kunnskap gjennom fysiske og digitale samlinger og tjenester.

Universitetsbiblioteket har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetssykehus.


Universitetsbiblioteket skal

 • tilby et godt fysisk og digitalt læringsmiljø som fremmer læring, trivsel og tilhørighet
 • sikre tilgang til, og forvalte samlinger som er relevante for UiOs faglige virksomhet
 • være en synlig og relevant partner og støtte i forskningsprosessen

styrke studentene som deltagere i egen og andres læring i studier, arbeidsliv og i samfunnet

Om stillingen

Kvalitet i forskning og undervisning er sentralt for Universitetet i Oslo (UiO). Tverrfaglige satsinger og endringer i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre skaper etterspørsel etter nye typer tjenester fra Universitetsbiblioteket. Vi styrker nå kontakten med flere av universitetets viktige fagmiljøer og søker deg som ønsker å være med å videreutvikle bibliotekets rolle som metodepartner i forskningen.

Vi ønsker en ny kollega med erfaring med systematiske litteratursøk og fra fag innen samfunns- eller utdanningsvitenskap til en 100 % stilling. Du kan ha utdanning som bibliotekar eller samfunnsviter/pedagog og vil bli ansatt som spesialbibliotekar eller universitetsbibliotekar avhengig av bakgrunn.

Universitetsbiblioteket er en viktig metodepartner i forskningen som gjøres ved universitet og bidrar til at UiO har informasjonskompetente og kildekritiske studenter. HumSam-biblioteket betjener ansatte og studenter ved fakultetene for humaniora, samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap og teologi. Stillingen innebærer tett kontakt med et eller flere fagmiljø ved samfunnsvitenskap og/eller utdanningsvitenskap, veiledning og undervisning samt deltagelse i arbeidet med systematiske litteratursøk for HumSam-fagene.

Arbeidsoppgaver

 • Deltagelse i HumSam-bibliotekets tilbud i og utvikling av systematiske litteratursøk til kunnskapsoppsummeringer
 • Samarbeid på tvers av UBs avdelinger om tjenester i systematiske søk
 • Utvikling av og deltagelse i undervisning, veiledning og støtte til forskere
 • Være kontaktperson for fagmiljø og forskergrupper ved et eller flere institutt/fagområder innen samfunnsvitenskap og/eller utdanningsvitenskap

Kvalifikasjonskrav

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende
 • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves mastergrad innen samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap eller bibliotek- og informasjonsvitenskap
 • God kjennskap til systematiske litteratursøk
 • Undervisningserfaring

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Har god kjennskap til kunnskapsoppsummeringer i forskning
 • Er engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne
 • Samarbeider godt og liker å dele sine kunnskaper
 • Har gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk
 • Er god på nettverksbygging
 • Er interessert i utvikling av bibliotek
 • Har erfaring fra bibliotekvirksomhet i universitets- og høyskolesektoren

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling
 • Et tverrfaglig og bibliotekfaglig godt miljø i landets største fag- og forskningsbibliotek
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere, i et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering:Stillingskode 1515 spesialbibliotekar kr. 507 400 –555 800, avhengig av kompetanse/erfaring.Stillingskode 1199 universitetsbibliotekar kr. 535 200-618 600 avhengig av kompetanse/erfaring

Kandidater med doktorgrad vil bli tilsatt som førstebibliotekar.

Biblioteket er i stadig endring, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS