Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Pedagog - samfunnsviter

Søknadsfrist: 08.10.2023

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetsbiblioteket i Oslo har ansvar for å yte bibliotek- og informasjonstjenester til alle faglige enheter ved universitetet og til Oslo Universitetsykehus. Biblioteket har ca. 180 ansatte fordelt fordelt på HumSam-biblioteket, Bibliotek for medisin og realfag, Juridisk bibliotek, Avd. for samlinger og digitale tjenester og Bibliotekdirektørens stab.Universitetsbiblioteket er en viktig del av universitetets forskningsinfastruktur og har som sin fremste oppgave å bidra til at UIO når sine mål. I samarbeid med fagmiljøene skal biblioteket tilby informasjonsressurser og tjenester som bidrar til å styrke kjernevirksomhetene forskning, utdanning og formidling. Biblioteket har en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet, og er avgjørende for hvordan læringsformer og formidling kan ivaretas på nye arenaer.

Om stillingen

Trives du med å undervise? Er du opptatt av mulighetene og begrensningene ved kunstig intelligens i forskning og studier? Har du i tillegg en mastergrad i pedagogikk eller et samfunnsvitenskapelig fag? Da håper vi at du søker jobb ved Universitetsbiblioteket i Oslo (UB) i høst.

Kvalitet i forskning og undervisning er sentralt for Universitetet i Oslo (UiO). Teknologisk utvikling, kunstig intelligens og endringer i vitenskapelig kommunikasjon og publiseringsmønstre skaper nye samarbeidsflater mellom fagmiljøene og universitetsbiblioteket. Vi styrker nå samarbeidet og utlyser en stilling som universitets-/førstebibliotekar til videreutviklingen av bibliotekets rolle som metodepartner i forskning og studier med et særlig ansvar for pedagogikk og samfunnsvitenskap. 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og delta i undervisning og veiledning av studenter og forskere innen litteratursøk, forskningsdatahåndtering, kildebruk og andre av bibliotekets ansvarsområder 
 • Utforske og ta i bruk kunstig intelligens som tema og verktøy i studie- og forskningsstøtte
 • Støtte forskere i bruk av digitale forskningsmetoder
 • Samarbeide på tvers av UBs avdelinger om studie- og forskningsstøtte 
 • Være kontaktperson for fagmiljø og forskergrupper ved Institutt for pedagogikk
 • Ha ansvar for at UBs samlinger og tilganger innen pedagogikkfaget svarer til fagmiljøenes behov

Kvalifikasjonskrav 

 • Minimum en mastergrad i pedagogikk eller en av samfunnsvitenskapene
 • Undervisningserfaring/dokumentert relevant pedagogisk kompetanse
 • Erfaring med bruk av kunstig intelligens i forskning eller studier
 • Interesse for digitale forskningsmetoder 
 • Kunnskap om universitetsbibliotekets ressurser og ansvarsområder
 • Flytende skriftlig og muntlig i norsk/skandinavisk

Biblioteket er i stadig endring, noe som stiller store krav til medarbeidernes evne til omstilling.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi ønsker at du

 • Er interessert i utviklingen av bibliotekets rolle ved universitetet 
 • Er engasjert, initiativrik og har gjennomføringsevne 
 • Samarbeider godt og liker å dele dine kunnskaper 
 • Har gode kommunikasjonsevner og språkkunnskaper i norsk og engelsk 
 • Er god på nettverksbygging 

Kompetanse innen et av språkene det undervises i ved UiO kan også tas i betraktning som relevant i vurderingen, spesielt de romanske språkene og japansk.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for egen faglig utvikling med bl.a. 20 % forskningstid
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø i landets største fag- og forskningsbibliotek 
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid 
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse 
 • Gode velferdstilbud og trening i arbeidstiden 

Lønn som universitetsbibliotekar (SKO 1199) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 657 300 og 732 300, avhengig av kompetanse og erfaring. Søkere med PhD vil bli tilsatt som førstebibliotekar (SKO 1200) md lønnsplassering innenfor et spenn mellom 679 700 og 759 100

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser 

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Kontaktinformasjon

 • Astrid Anderson, astrid@anderson@ub.uio.no, tlf 992 50 434
 •  Cecilia Ekström, cecilia.ekstrom@ub.uio.no, tlf 406 42 136

For spørsmål knyttet til rekrutteringssystemet, vennligst kontakt HR rådgiver Anne Båum, telefon 924 33 485, epost: anne.baum@ub.uio.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS