Stilling:

Seksjonsleder, digitalisering, drift og infrastruktur

Søknadsfrist: 20.08.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no.

Stillingen får ansvar for utvikling og drift av Veterinærinstituttets infrastruktur og basistjenester og vil blant annet få en svært sentral rolle i flyttingen av Veterinærinstituttet til Ås. Seksjonen har medarbeidere innen ulike fagområder som f.eks. bygningsdrift, IKT, arkiv og innkjøp/anskaffelser. Den som ansettes vil også få ansvaret for digitaliseringen av Veterinærinstituttet. Stillingen rapporterer til direktør, Avdeling for virksomhetsstyring, og er en del av hennes ledergruppe.

Ansvar- og arbeidsoppgaver

 • Aktivt bidra til Veterinærinstituttets videre utvikling innen seksjonens ansvarsområder i nært samarbeid med den øvrige organisasjonen
 • Ivareta virksomhetens behov for digitalisering og innovasjon
 • Bidra strategisk og operativt for å støtte endrings- og utviklingsarbeidet i organisasjonen
 • Strategisk, faglig, økonomisk, personal og administrativ ledelse av seksjonens virksomhet
 • God samhandling internt og eksternt
 • Særlige prosjektoppgaver tilknyttet flytting og igangsetting i nytt hovedkontor

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra komplekse organisasjoner med dokumenterte resultater også innen endring/ utvikling og innovasjon
 • Erfaring helst fra flere av seksjonens ansvarsområder med særlig vekt på digitalisering/IKT
 • Relevant høyere utdanning
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk, grundig og med høy integritet
 • Gode kommunikasjonsevner og flink til å motivere
 • Åpen, ærlig og etterrettelig
 • Samarbeids- og teamorientert, men også selvstendig, initiativrik og gjennomføringssterk
 • Ambisiøs og med høy servicegrad

Stillingen vil være sentral i den omfattende flytteprosessen fra Oslo til Ås, og vil være premissleverandør for endringer og for å utvikle den fremtidige modellen for drift av instituttet. Vi kan dermed tilby en særlig utfordrende stilling der du blir en sentral aktør i en spennende flytte- og endringsprosess der suksesskriteriene både vil være god og solid drift og evne til utvikling og innovasjon.

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1211 seksjonsleder og følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet legger vekt på mangfold, og er en IA-virksomhet (IA: inkluderende arbeidsliv).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne:

 • Avdelingsdirektør Nina Ystehede, tlf 90784326 eller
 • Våre rådgivere Per Inge Hjertaker / Jan Tveit hos Headvisor, tlf. 91729682 / 97539990

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 20. august via denne linken:

https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=392&ProjectId=178248&DepartmentId=17551&SkipAdvertisement=true

Referansenr: 28/18

Hjemmeside: www.vetinst.no

Send søknad