Stilling:

Universitetslektor i religion ved Institutt for religion, filosofi og historie

Søknadsfrist 1. november 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig 25% fast stilling som universitetslektor i religion knyttet til Institutt for religion, filosofi og historie. Arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Institutt for religion, filosofi og historie har 42 ansatte i vitenskapelige stilinger og omtrent 500 studenter på flere studieprogram, religion, filosofi og historie. Instituttet vektlegger tverrfaglig samarbeid og tilbyr studier på BA-, MA-, og Ph.d-nivå.

Beskrivelse av stillingen

Stillingen er knyttet til studieprogrammet «Religionsstudier i Asia» som består av to moduler på til sammen 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres hvert vårsemester i seks land; Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, Kambodsja, Thailand og Indonesia.

Arbeidsoppgavene består av det faglige og praktiske hovedansvaret for modul REL 121 på 10 studiepoeng som gjennomføres på Sri Lanka og i Malaysia, samt mulige arbeidsoppgaver i andre deler av studiet. Til stillingen inngår det faglige ansvaret for pensum, forelesninger, studentveiledning, ekskursjoner og eksamen. I tillegg inngår det praktiske ansvaret for planlegging og gjennomføring med hensyn til overnattinger, transport, organisering av ekskursjoner, regnskap, sosial tilretteleggelse, oppfølging av den enkelte student, med mere. Det vil også kunne påregnes undervisningsoppgaver knyttet til religion og etikk innen lærerutdanningen i Kristiansand.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Den som ansettes må ha religionsfaglig kompetanse på masternivå, erfaring med gjennomføring av tilsvarende studier og inngående kjennskap til ett eller flere av de aktuelle landene. Det legges stor vekt på generell undervisningserfaring og personlig egnethet.

Vi ser etter søkere med gode samarbeidsevner, stor arbeidskapasitet, høy grad av fleksibilitet.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk eller et annet skandinavisk språk, men den som ansettes må også kunne undervise på engelsk.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, universitetslektor kode 1009 (fra kr 505.800 til kr 607.700 brutto pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende dokumentasjon skal vedlegges den elektroniske søknaden:

  • CV m/publikasjonsliste, attester og inntil 3 referanser
  • vitnemål med karakterer
  • masteroppgaven
  • inntil 8 publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 01.11.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til>

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen