Stilling:

Konsulent - Universitetsbiblioteket (UB)

Søknadsfrist 13. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en 100 % midlertid stilling som konsulent for perioden 01.09.18-31.03.19 med mulighet for forlengelse/fast ansettelse. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket (UB), og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

UB har for tiden 26 årsverk, og skal yte informasjonstjenester og tilby infrastruktur av høy kvalitet som understøtter undervisning, forskning og formidlingsaktiviteten ved UiA.

Arbeidsoppgaver

 • samlingspleie, kassasjon av bøker og tidsskrifter med tilhørende endringer i bibliotekkatalogen
 • sjekk og gjennomgang av bokgaver
 • skranketjeneste

Oppgaver vil for øvrig bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjoner – søker må ha

 • høyere utdanning på bachelornivå, men dokumenterbar realkompetanse og relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet
 • relevant erfaring, gjerne fra fagbibliotek
 • god digital kompetanse
 • gode språkkunnskaper (skandinavisk og engelsk)

Kvalifikasjoner – søker bør ha

 • kjennskap til biblioteksystemet ALMA

Vi ønsker en fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å arbeide selvstendig. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.103, kode 1065 konsulent, kr. 391 800-428 500 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 13.08.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Web: www.uia.no

Søk stillingen