Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

IT-utvikler / publiseringsveileder til Open Access

Søknadsfrist: 22.07.2019

Vil du ha ansvaret for å gi ut UiS sin forskning som Open Access?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter IT-utvikler/-veileder med ansvar for Universitetsbibliotekets Open Access publiseringsplattformer. Den som ansettes vil være organisatorisk tilknyttet bibliotekets Avdeling for forsknings- og studiestøtte.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Vil du bli en del av et universitetsbibliotek som er i rivende utvikling? Da er Universitetet i Stavanger rette stedet for deg. Universitetsbiblioteket i Stavanger jobber stadig med å skape et inspirerende læringsmiljø for både studenter og ansatte. Vi er for tiden inne i en fase med spennende endringer. Dette skaper en aktiv hverdag som byr på positive utfordringer for våre medarbeidere. Vi håper du ønsker å bli en del av en uformell og trivelig arbeidsplass med mange muligheter.

Aktuelle oppgaver

 • utvikle, designe og drifte Universitetsbibliotekets kommende publiseringsplatformer basert på Open Journal Systems og Open Monograph Press
 • ivareta ansvar for drift av server, lagring og oppetid på publiseringsplattformene
 • ivareta undervisning og veiledning av forskere og studenter i bruk av publiseringsplattformene programmere og utvikle andre digitale læringsverktøyer som biblioteket trenger
 • holde seg orientert om aktuelle programvarer
 • evt. publikumsarbeid og veiledning fra bibliotekets skranke
 • delta i interne utviklingsprosjekter og samarbeidsprosjekter med andre bibliotek

Kvalifikasjoner

Den som ansettes bør ha:

 • høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innenfor IT med programmering som del av utdanningen
 • solid programmeringserfaring og erfaring med HTML, CSS, XML, PHP og javascript
 • erfaring med databaser MySQL, Apache webserver
 • erfaring med Linux
 • kjennskap til ulike dokumentformater, deriblant pdf, epub og mobi

Videre legges det vekt på at den som ansettes:

 • har erfaring fra forlagsbransjen
 • har gode kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk, og kan undervise/veilede på engelsk
 • kan jobbe selvstendig og har stor gjennomføringsevne
 • er utviklings-, løsnings- og resultatorientert
 • er positiv, serviceinnstilt og god til å skape relasjoner og nettverk

Vi tilbyr

 • en spennende jobb med mange ulike oppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • et inspirerende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1087, kr 524.000 - 587.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder for forsknings- og studiestøtte Anne Beth Våga, tlf 51831142, e-post [email protected] eller til
 • Bibliotekdirektør Gitte Kolstrup, tlf 51831190, e-post [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011 / 40239696, e-post [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

Søk stillingen