Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetslektor i barnevernfaglig arbeid

Søknadsfrist: 08.12.2019

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig stilling som Universitetslektor i barnevernfaglig arbeid

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.01.2020 ledig fast 100% stilling som universitetslektor i barnevernfaglig arbeid. Vi søker kandidater som kan være med å utvikle og danne morgendagens velferdssamfunn. Er du en av dem vi ser etter?Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og sosialvitenskap og Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Tiltredelse 01.01.2020, eller etter avtale. Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen er primært knyttet til instituttets studieprogram med særlig vekt på bachelor barnevern. Ansvarsområdet er undervisning, veiledning, forsknings- og utviklingsarbeid og formidling innen relevante kunnskapsområder i barnevern. Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.Søkere må kunne ta selvstendig ansvar for teoretisk og praktisk undervisning, ivareta god studiekvalitet og bidra til utvikling av relevante læringsopplegg i en profesjonsutdanning. Instituttet har fokus på sosialt entreprenørskap, innovasjon og samskapingsprosesser med en personorientert tilnærming.

Universitetet har bruk av digitale læremidler som et satsningsområde, og den som tilsettes må kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen på mastergrads- eller hovedfagsnivå. I tillegg er det ønskelig med relevante forskningskvalifikasjoner og/eller relevant yrkespraksis.

Søkere må ha utdanning som barnevernspedagog og erfaring fra klinisk barnevernsarbeid. Søkere bør ha erfaring fra tverrfaglig og tverretatlig tiltaksarbeid i barnevernet. Søkere som har erfaring med koordinering, utvikling og ledelse av tiltak på tvers av fag og tjenester, og erfaring fra praksisrettet forskning innen relevante kunnskapsområder i barnevern blir foretrukket.

Det vil også bli lagt vekt på:

 • Undervisnings- og veiledningserfaring fra høyere utdanning
 • Kvalifikasjoner og erfaring innen nyskapning og innovasjon i offentlig sektor
 • Erfaring med utvikling og drift av digitale læringsarenaer for nettbasert læring
 • Initiativ, engasjement og løsningsorientering
 • Personlig egnethet og formidlings- og samarbeidsevner

Søkere må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise på norsk.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): LT 54-68 (NOK 479 600 – 615 900) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og tjenesteansiennitet. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om stillingen kan Instituttleder Ramona Lorentsen tlf: 35 57 54 55 / 902 25 130 eller Instituttnestleder Gro Karsten Skarholt tlf: 31 00 99 26 / 976 85 908 kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
 • vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 • liste over vitenskapelige publikasjoner
 • dokumentasjon på gjennomført kurs i UH-pedagogikk eller tilsvarende med et omfang på minimum 200 timer eller en systematisk og samlet fremstilling/utdanningsfaglig mappe eller portefølje som dokumenterer gjennomføring av tilsvarende emne med minimum 200 timers normert arbeidsinnsats og ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen