Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førstelektor / universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse

Søknadsfrist: 22.11.2019

Institutt for økonomi, markedsføring og jus har ledig stilling som Førstelektor/universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse

Om stillingen

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 1. august 2020 ledig en fast stilling som førstelektor universitetslektor i bedriftsøkonomisk analyse med vekt på finansregnskap og/eller revisjon.

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte


Campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, IT og jus. Her kan du bli siviløkonom, markedsfører og IT-spesialist. Fra Ringerike har du korte avstander til både Oslo og Gardermoen, og gode forbindelser med tog og buss til andre byer og fylker.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Ringerike.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil være knyttet til bachelorprogrammet i økonomi og ledelse og masterprogrammet i regnskap og revisjon (under etablering). Til stillingen vil det også ligge studielederoppgaver (programkoordinatoroppgaver). Fagområdet for stillingen er undervisning og veiledning i bedriftsøkonomisk analyse, herunder finansregnskap og/eller revisjon.

Arbeidssted for stillingene vil i hovedsak være campus Ringerike, men enkelte oppgaver kan være knyttet til fakultetets øvrige campus/institutter. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter osv. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder.

Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som tilsettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

For tilsetting kreves utdanning på høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende, relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis og dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger § 1-6.

Søkere med høyere avdelings eksamen i revisjon (HRS) eller master i regnskap og revisjon (MRR) eller tilsvarende, med relevant erfaring fra regnskap og revisjon, oppfordres å søke.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet. Dokumenterte FoU-arbeider og praktisk erfaring fra overnevnte fagfelt vil også bli vektlagt.

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

For ansettelse som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Den som ansettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det er i tillegg viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Søkere på stilling som universitetslektor og førstelektor må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Vi tilbyr

  • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
  • Godt sosialt miljø
  • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
  • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Universitetslektor (kode 1009): Ltr 54-68 NOK 479 600 – 615 900 per år. Førstelektor (stillingskode 1198): Ltr 61-77 NOK 542 400 – 741 300 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:Personalrådgiver Kari Ann Sommerset [email protected]

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

  • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester
  • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førstelektor)
  • Liste over vitenskapelige publikasjoner
  • Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Søk stillingen