Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Førsteamanuensis innen sosiologi eller innen statsvitenskap

Søknadsfrist: 04.10.2019

USN Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap har ledig stilling som Førsteamanuensis innen sosiologi eller innen statsvitenskap

Om stillingen

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 19 000 studenter og ca. 1700 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved USN Handelshøyskolen er det fra 1. januar 2020 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis innen sosiologi eller innen statsvitenskap.

Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap. Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er campus Vestfold.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen vil bestå av en kombinasjon av undervisning og forskning. Fakultetet tilbyr en rekke samfunnsvitenskapelige studieprogrammer på bachelor og masternivå. Stillingen vil ha faglig tilknytning til bachelor i sosiologi og master i samfunnsanalyse, og stillingen kan også innebære undervisningsoppgaver på andre studieprogram. Det er forventet at den som ansettes kan ta faglig ansvar for undervisning i samfunnsvitenskapelig metode på bachelorprogram i sosiologi, økonomi og ledelse, IT og informasjonssystemer, statsvitenskap og master i samfunnsanalyse og innovasjon og ledelse. I tillegg til undervisning i både kvalitative og kvantitative metoder, vil det tilkomme undervisning i aktuelle sosiologiske og samfunnsvitenskapelige emner. Det er ønskelig at den som ansettes kan undervise innen organisasjonsteori. Stillingen vil innebære veiledning av bachelor- og masteroppgaver, samt potensielt veiledning av stipendiater.

I tillegg til undervisningsoppgaver er det forventet at den som ansettes kan dokumentere forskningsaktivitet innen relevante temaer. Fakultetet har en rekke tverrfaglige forskergrupper, eksempelvis innenfor økonomisk organisering, organisasjon og ledelse, innovasjon og entreprenørskap, politisk kultur og marketing management, med vitenskapelig ansatte på tvers av fakultetets fem campuser. Avhengig av kompetanse og forskningsfelt, vil den som ansettes knyttes til en av de etablerte forskergruppene. Det er ønskelig med forskningsinteresser innen organisasjonssosiologi, økonomisk organisering, strategi og ledelse.

Arbeidssted vil i hovedsak være campus Vestfold, men det må påregnes undervisning og andre oppgaver på fakultetets øvrige campus/institutter ved behov. I forbindelse med eventuelle prosjekter, møter etc. må det påregnes reisevirksomhet mellom universitetets studiesteder. I tillegg til undervisning i auditorier/klasserom satser universitetet på fjernundervisning og e-læring, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis en person som har undervisnings- og veiledningserfaring innen samfunnsvitenskapelig metode, samt innen sosiologi eller andre relevante samfunnsvitenskapelige disipliner.

Personen vi søker må være forsknings- og publiseringsaktiv. Det forventes at søkeren har bred kompetanse når det gjelder samfunnsvitenskapelige perspektiver og metoder, og erfaring med organisasjonsteorier vil bli verdsatt. Det gjelder også dokumentasjon av internasjonale nettverk innen relevante fagmiljøer. I tillegg er det viktig å ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Personlig egnethet når det gjelder formidlingsevne, samarbeidsevne og selvstendighet vil bli vektlagt.

For ansettelse som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde, eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad som kan godkjennes som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i universitets- og høgskole­pedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

Da undervisningsspråket er norsk må den ansatte kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk).

Vi tilbyr

 • fast stilling i et solid fagfellesskap
 • spennende tverrfaglig, utviklingsorientert og godt forskningsmiljø i utvikling, med entusiastiske kollegaer
 • en organisasjon med gjennomgående høy faglig kompetanse
 • varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling, og videreutvikling av egen kompetanse
 • godt sosialt miljø
 • god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førsteamanuensis (stillingskode 1011): NOK 542 400 – 741 300 (lønnstrinn 61 – 77) per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønns­sammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Annett Arntzen, tlf. +47 31 00 90 51 / +47 45 29 57 08

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Wigdis N. Nordhus, tlf. +47 31 00 94 09

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk i Jobbnorge ved å klikke på lenken «Søk stillingen».

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 • Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis)
 • Liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 • Kontaktinformasjon til tre referanser

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV innen søknadsfristens utløp for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen