Stilling:

Universitetslektor i rettsvitenskap

Søknadsfrist 31.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca. 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem grunnenheter og en fakultetsadministrasjon.

Vil du være med på å utdanne fremtidens jurister?

Ved Det juridiske fakultet er det ledig 2-3 faste 100 % stillinger som universitetslektor. Stillingene er knyttet til studieprogrammet Master i rettsvitenskap

Stillingene er undervisningsstillinger som er tillagt 75 % undervisning, 15 % faglig utviklingsarbeid og 10 % administrasjon. Undervisningen vil i første rekke være i obligatoriske emner på studieprogrammets fire første studieår. Arbeidet vil særlig bestå av å undervise på kurs og smågrupper, veilede studenter samt retting av innleveringsoppgaver. Tilsettingen skjer med forbehold om de endringer i fagområde og arbeidsoppgaver som arbeidsgiver måtte bestemme.

Kvalifikasjonskrav

 • Cand. jur/mastergrad i rettsvitenskap
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis

Søkere med oppnådd doktorgrad i rettsvitenskap vil bli ansatt direkte i stilling som førstelektor.

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Pedagogisk utdanning /undervisningserfaring fra universitet og høgskole, herunder erfaring med bruk av digitale undervisningsformer
 • Faglig kompetanse, herunder relevant profesjonserfaring, og eventuell vitenskapelig produksjon
 • Gode samarbeidsevner
 • Karakterer vil bli vektlagt

Det forutsettes også at den som tilsettes behersker norsk, svensk eller dansk ved tiltredelse.

For tiden er det særlig behov for undervisning i offentligrettslige fag.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting.

Vi tilbyr

 • Lønnstrinn for universitetslektor (SKO 1009) NOK 472 300, , - pr. år til 555 100,- pr. år avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Lønnstrinn for førstelektor (SKO 1198) NOK 555 100,- til 619 300,- pr. år, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

Til informasjon skal følgende vedlegg følge den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i Pdf-format:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål med karakterutskrift
 • Publikasjonsliste

Attester og eventuelle publikasjoner kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju og prøveforelesning i tilsettingsprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til forskningsresultater m.m.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengig av kjønn og etnisitet.

Referanse nummer: 2018/6836

Søknadsfrist: 31. august 2018

Kontaktinformasjon

 • Erling Hjelmeng tlf: +47-22859784 / 91321956

Søk på stillingen