Stilling:

Python utviklere, en fast og en midlertidig

Søknadsfrist 30.09.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 200 fast ansatte og en omsetning på mer enn 260 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Om stillingen

Er du Python ekspert eller ønsker å bli det? Nå har du mulighet til å bli en del av et sterkt Python-miljø, og delta i utviklingen av den kanskje mest avanserte Python-programvaren som utvikles i Norge! Både nyutdannede og erfarne utviklere oppfordres til å søke.

Universitetets Senter for Informasjonsteknologi (USIT) søker to nye medarbeider til spennende stillinger som utvikler av Identity Governance and Administration (IGA) systemet Cerebrum. Cerebrum er utviklet ved Universitetet i Oslo. Cerebrum brukes av en rekke universiteter og høgskoler i Norge. Arbeidsområdet for stillingen er primært utvikling av Cerebrum, sekundært er det muligheter for å delta i utvikling av mikrotjenester for integrasjoner, som også utvikles i Python.

Som ansatt i stillingen vil du inngå i et team med engasjerte og dyktige utviklere. Cerebrum utvikles smidig og kontinuerlig, gjennom bruk av Scrum som smidig arbeidsmetodikk, og med fokus på DevOps for bla. å oppnå kontinuerlig integrasjon. Nye integrasjoner baseres på hendelser/meldinger og RESTful Web Services.

Det utlyses en fast stilling, og en midlertidig stilling, 1 år. Begge er 100%, og innplassert som overingeniør, SKO 1087. Særlig kvalifisert personell med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse, for eksempel innen smidig metodikk, DevOps, eller som løsningsarkitekt, kan ansettes som senioringeniør, SKO 1181. Bakgrunnen for utlysningen av den midlertidige stillingen er behov for vikarer for å fristille fast ansatte til prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Design, implementasjon og vedlikehold av løsninger for identitetsforvaltning og tilgangskontroll basert på Cerebrum.
 • Design, implementasjon og vedlikehold av integrasjoner.
 • Deltakelse i Cerebrums prosjekter for eksterne kunder.
 • For senioringeniører vil oppgavene også kunne omfatte planlegging og koordinere faglige aktiviteter og arbeidsgrupper, og/eller rolle som løsningsarkitekt for mer komplekse tekniske løsninger.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning innen informatikk, minimum bachelornivå for overingeniør og minimum masternivå for senioringeniør. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Dokumenterte kunnskaper om programmering, fortrinnsvis med programmering i Python
 • Kunnskap om/erfaring innen flere av følgende områder:
  • Utvikling av større IT-systemer, gjerne mellomvareløsninger.
  • Modellering og relasjonsdatabaser.
  • Utforming av spesifikasjoner.
  • Utforming av testkriterier.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.

Ønskelig kompetanse/erfaring:

 • Kunnskap og erfaring innen mellomvareløsninger, integrasjonsplattformer, autentisering og autorisasjon.
 • Kjennskap til UiOs IT-infrastruktur og løsninger.
 • Erfaring med arbeid i prosjekter.
 • Kjennskap til Scrum og DevOps
 • Erfaring med Jira og Bitbucket.

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom lønnstrinn 60 og 68 (kr 524 200 og kr 607 700) i stillingskode 1087 (overingeniør), og innenfor et spenn mellom lønnstrinn 65 og 75 (kr 576 100 og kr 695 500) i stillingskode 1181 (senioringeniør), avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Hans Kristian Fjeld (tlf. 932 64 903)

Søk på stillingen