Stilling:

Førsteamanuensis i statsvitenskap / internasjonal politikk knyttet til lærerutdanningen

Søknadsfrist 15. januar 2019

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis i statsvitenskap knyttet til Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap. Arbeidssted er Kristiansand.

Beskrivelse av stillingen

Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag har 20 faglig ansatte som er organisert i to forskningsgrupper: «Europeisk integrasjon og transnasjonal styring» og «Organisasjon og ledelse». Vi søker etter en person med førsteamanuensiskompetanse innenfor statsvitenskap med særlige kvalifikasjoner innenfor internasjonal politikk. Instituttet tilbyr studier i statsvitenskap på bachelor-, master- og PhD-nivå og gir i tillegg undervisning i samfunnsfag på Lærerutdanningen og Etter- og videreutdanningen ved Fakultetet. Undervisningsdelen av denne stillingen er rettet inn mot Lærerutdanningen der instituttet blant annet har ansvar for undervisning og veiledning innenfor internasjonal politikk/ internasjonale relasjoner. I tillegg må personen som ansettes påregne å måtte undervise innenfor Instituttets ordinære utdanningsprogrammer.

Kvalifikasjoner og vilkår

Kriterier for ansettelse i stilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som ansettes må ha doktorgrad fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet. Aktuelle søkere må ha levert avhandlingen innen søknadsfristen, og må ha disputert før tiltredelse. I vurderingen av søkerne vil det blir lagt vekt på samarbeidsevner, personlig egnethet, faglig kompetanse, herunder vilje, interesse og kompetanse til å videreutvikle forskningen og undervisningen innenfor forskningsområder som komplementerer og styrker instituttets forskningsprofil. Vitenskapelig publisering og erfaring fra forsknings- og undervisningsledelse vil bli vektlagt.

Undervisningsspråket på Lærerutdanningen er utelukkende norsk. På instituttets ordinære program foregår undervisningen både på norsk og engelsk. Den nytilsatte må derfor beherske både norsk og engelsk som undervisningsspråk ved oppstart. Undervisningen innenfor Lærerutdanningen forutsetter oppfølging av Lærerstudenter i praksis og fagdidaktisk tilrettelegging av undervisningen.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr:

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 544.400 – 682.200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres til å søke.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for vitenskapelige stillinger, og må påregne endringer i organisering og arbeidsoppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og CV sendes elektronisk, benytt linken ”Søk stillingen ”. Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

  • Attester og vitnemål
  • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
  • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

Søknadsfrist: 15. januar 2019.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen