Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i mekatronikk

Søknadsfrist 10. august 2018

Universitet i Agder

Universitet i Agder har over 1300 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i mekatronikk med fokus på Industriell IT, kontrollsystemer og 3D sensorikk, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Den som ansettes vil bli tillagt oppgaver med eksterne prosjekter (ca. 50 % frem til august 2019 på et konkret prosjekt som allerede har startet sammen med en bedrift i regionen). For øvrig tillegges stillingen vanlige undervisningsoppgaver og andre vitenskapelige oppgaver, se mer nedenfor.

Stillingen vil bli tillagt Faggruppe for mekatronikk. Denne gruppen har mye internasjonalt samarbeid og har et særlig tett og godt samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter i regionen. Dette gagner både undervisning og forskning. Bedriftene bidrar med oppdrag, kompetanse, bemanning og andre ressurser.

Nærmere om stillingen og kvalifikasjonskrav

Den som ansettes vil få prosjektmedarbeideransvar eller prosjektlederansvar for et eksternt prosjekt i 50 % av stillingen frem til august 2019. Aktuelle undervisningsoppgaver er innenfor industriell IT og programmering, for eksempel kurset MAS411 Industriell IT.

Vi tilbyr studier i mekatronikk på alle nivå, fra bachelor til ph.d. Vår nye kollega skal bidra til ordinær virksomhet innen forskning og undervisning.

For stillingen kreves utdanning på mastergradsnivå i mekatronikk. Ph.d innenfor de angitte temaene vil telle positivt.

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Erfaring med følgende vil være en fordel: strukturert PLS programmering, praktisk erfaring med OPC, design av brukergrensesnitt (HMI), hardware-in-the-loop (HIL) simulering, praktisk erfaring med kontrollsystemer for multi-akse maskiner, erfaring med 3D sensorer (kamera, LIDAR).

Dokumentert evne til å skrive vitenskapelige publikasjoner og tekniske rapporter i forbindelse med eksterne oppdrag samt gi presentasjoner og foredrag vil telle positivt.

Kandidaten må ha personlige egenskaper som gode samarbeidsevner, evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og til å fokusere på tekniske detaljer samt raskt kunne sette seg inn i ny teknologi.

Erfaring fra både industri og akademia vil telle positivt.

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk.

Det kreves gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Det undervises på norsk og engelsk.

For søkere som ikke behersker norsk eller at annet skandinavisk språk forventes det at den som ansettes lærer norsk slik at hun/han kan undervise på norsk. Universitetet i Agder tilbyr språkkurs i norsk. Fast ansatte forventes å lære seg norsk innen 2 år. Dette dokumenteres med Bergenstesten med et resultat på minimum 450.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Vi tilbyr

  • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
  • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
  • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 524.200-713.600 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 524.200-713.600 brutto pr. år, eller kode 1009 universitetslektor kr. 505.800 – 619.300. brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

De som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk

  • cv
  • attester og vitnemål
  • liste over publikasjoner
  • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 10.08.18

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

Ved meningsforskjell mellom den norske og den engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

Web: www.uia.no

Søk stillingen