Stilling:

Vitenskapelig assistent ved NORMENT K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning

Søknadsfrist 28.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Norment: Norsk senter for forskning på mentale lidelser er underlagt Institutt for klinisk medisin (Klinmed). Klinmed har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

En stilling som vitenskapelig assistent (SKO1019 / SKO1020) er ledig ved NORMENT K.G. Jebsen Senter for psykoseforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet. Stillingen er knyttet til Universitet i Oslos Institutt for klinisk medisin med arbeidssted på Oslo universitetssykehus (Ullevål).

NORMENT er et av Norges forskningsråds Sentre for fremragende forskning. Senteret har et stort og aktivt forskningsmiljø på psykiske lidelser, som inkluderer leger, psykologer, biologer, fysikere og statistikere. Vi forsker på årsaker, sykdomsmekanismer, forløp og behandling av psykotiske lidelser. Den aktuelle stillingen er knyttet til senterets Translasjons multimodale magnetresonansavbildnings gruppe som driver pasientretted translasjonsforskning og vil drive bildediagnostisk og elektrofysiologisk karakterisering av prosjektdeltakeres hjerne. De forskjellige forskningsgruppene er samlokalisert i to tilgrensende bygg, og stillingen gir en unik mulighet for å delta i moderne translasjonsforskning på psykiske lidelser (http://www.med.uio.no/norment/).

Mer om stillingen

Stillingen er toårig og har et omfang på 60% . Den som tilsettes blir ansvarlig for de praktiske aspekter av den kliniske EEG-registrering. Det betyr å undersøke forsøkspersoner med EEG-utstyr og se til at alt nødvendig utstyr er tilgjengelig.

Arbeidsoppgaver- Undersøke forsøkspersoner med EEG-utstyr.- Se til at alt nødvendig utstyr for EEG-registrering er tilgjengelig og fungerende.- Bidra til oppdatering av EEG lab-protokoll.- Holde oversikt over alt som brukes i EEG-rommet og kommunisere med innkjøp ved behov.- Veiledning og opplæring av studenter og andre som skal gjøre EEG-registrering.

Opplæring vil bli gitt.

Det vises for øvrig til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper for stillingen

Kvalifikasjonskrav

 • Aktuelle kandidater må ha tilstrekkelig god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk/et annet skandinavisk språk eller engelsk.
 • Interesse og motivasjon for forskning på psykiske lidelser.
 • Det er nødvendig med grunnleggende EEG-ferdigheter.
 • Det legges stor vekt på kjennskap til arbeidsområdet og relevant erfaring for oppgavene som ligger til stillingen

Personlige egenskaper

 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Motivert for å kunne ha en krevende jobb, med delvis høyt tempo i hverdagen
 • Trives med rutinepregede oppgaver, men kan omstille seg ved behov
 • Kan arbeide selvstendig på egen hånd, men også sammen med andre og på tvers av ansvarsområdene når det trengs
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling
 • Kunne etterleve strenge etiske krav

Søkere med oppnådd bachelorgrad, vil kunne tilsettes i stillingskode 1019. Søkere med oppnådd mastergrad, vil kunne tilsettes i stillingskode 1020.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved vurdering av søknadene vil søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre arbeidsoppgavene vektlegges.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • jobb i landets største forskningsmiljø innen psykiske lidelser
 • et hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • lønn etter stillingskode og kvalifikasjoner: (Lønn for SKO1019: tilsvarende årslønn fra kr. 358.000 til kr. 442.400 i fulltids stilling. Lønn for SKO1020: tilsvarende årslønn fra kr. 391.800 til kr. 505.800 i fulltids stilling.)
 • gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Liste med referansepersoner (2-3 navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
 • Eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedr. stillingen kan rettes til>

Alle henvendelser vedr. registrering av søknad og/eller søknadsprosessen, rettes til personalrådgiver Erlend Huglen ([email protected] ).

Søk på stillingen