Stilling:

Midlertidig stilling for digitalisering av læringsressurser / multimedia

Frist: 26.08.2018

Statped læringsressurser og teknologiutvikling har ansvar for utvikling og formidling av læringsressurser innenfor det spesialpedagogiske området. Enheten er lokalisert i Trondheim, Oslo og Kristiansand og har omlag 60 ansatte.

Avdelingen i Trondheim har i hovedsak ansvar for utvikling av læringsressurser til hørselshemmede, synshemmede og ASK-brukere. Avdelingen har en multimediagruppe med kompetanse innenfor webutvikling, apputvikling, programmering, videoproduksjon, elæring og design.

Avdelingen har også ansvar for Statpeds nettbutikk. Læringsressursene i nettbutikken skal nå digitaliseres slik at fysiske produkter som bøker, hefter, skjema og DVD skal tilbys i digitale format. Den som blir tilsatt skal ha hovedansvaret for denne oppgaven, men skal også bidra i avdelingens øvrige oppgaver. Arbeidssted er Heimdal, Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere aktuelle nye format for Statpeds produkter
 • Avklare nyutgivelse med forfattere/rettighetshavere og fagmiljøet
 • Digitalisere, konvertere og publisere fysiske produkter som bøker, hefter, skjema og video/DVD
 • Delta i avdelingens øvrige arbeid
 • oe reisevirksomhet må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning ønskelig, fortrinnsvis på mastergradsnivå
 • Kjennskap til flere av fagområdene digital publisering, multimediaformat, programmering, interaktiv video, SoMe og design, og ha høy kompetanse på minst ett av disse områdene
 • God kunnskap om Adobe CC programpakke og andre relevante verktøy
 • Kjennskap til prinsippene for universell utforming
 • Ønskelig med pedagogisk utdanning og tegnspråkkompetanse

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert og evne til å holde seg orientert om ny teknologisk utvikling
 • Gode samarbeidsevner - innstilt på teamarbeid
 • Aktiv holdning til kunnskapsdeling og interesse av å lære nye ting
 • Utviklingsorientert
 • Serviceinnstilt
 • Selvstendig
 • Resultatorientert
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes i (kode 1434/1364)
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 26.08.2018

Web: www.statped.no

Kontakt: Ragna Flø (Seniorrådgiver)

Telefon: 943 87 390

Kontakt 2: Mette Eid Løvås (Avdelingsleder)

Telefon: 412 40 336