Stilling:

Fast stilling for utvikling av læringsressurser

Frist: 26.08.2018

Statped læringsressurser og teknologiutvikling har ansvar for utvikling av læringsressurser og informasjons- og kunnskapsspredning innenfor det spesialpedagogiske området. Avdelingene er lokalisert i Trondheim, Oslo og Kristiansand, og har for tiden ca. 60 ansatte.

Avdelingen i Trondheim har i hovedsak ansvar for utvikling av læringsressurser til hørselshemmede, synshemmede og ASK-brukere. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med kompetanse innen pedagogikk, multimedia, design og tegnspråk. Den som blir ansatt skal inngå i dette tverrfaglige teamet. Utviklingsarbeidet er prosjektorganisert. Den som blir tilsatt får arbeidssted Heimdal, Trondheim.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektlederansvar for utarbeidelse av nye digitale læringsressurser i samarbeid med andre faggrupper
 • Bidra i et konstruktivt samspill med fagmiljøet om utvikling og oppbygging av kunnskap om bruk av digitale læremidler
 • Delta i avdelingens øvrige arbeid

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk eller annen relevant utdannelse, mastergrad er ønskelig
 • Kunnskap og erfaring innen bruk av digitale læringsressurser
 • Undervisningserfaring
 • Erfaring med prosjektledelse er en fordel
 • Kunnskap om universell utforming er en fordel
 • Tegnspråkkompetanse er ønskelig
 • God formuleringsevne, skriftlig og muntlig
 • Innsikt i offentlig forvaltning og god rolleforståelse

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert og evne til å holde seg orientert om ny teknologisk utvikling
 • Gode samarbeidsevner - innstilt på teamarbeid
 • Aktiv holdning til kunnskapsdeling og interesse av å lære nye ting
 • Utviklingsorientert
 • Serviceinnstilt
 • Selvstendig
 • Resultatorientert
 • Personlig egnet

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364
 • En spennende stilling i en organisasjon med høy faglig kompetanse og et godt arbeidsmiljø
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • IA-bedrift

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.

Web: www.statped.no

Søk på stillingen

Kontakt: Mette Eid Løvås (Avdelingsleder)

Telefon: 412 40 336