Stilling:

Forskningssjef - Teknologiledelse

Søknadsfrist: 30.08.2018

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

SINTEF Digital leverer forskningsbasert kompetanse og teknologi for utvikling av systemer, produkter og tjenester innenfor feltene «mikro og sensorsystemer», «overvåkings- og kommunikasjonssystemer», «informasjonssystemer og beregningsorientert programvare», «helse» og «teknologiledelse». SINTEF Digital har et moderne mikro-/nanolaboratorium (MiNaLab) som er et av verdens ledende laboratorier innen utvikling og småskalaproduksjon av MEMS og strålingssensorer.

Vil du være med å realisere digital transformasjon i norsk næringsliv og offentlig sektor?

Til vår nyetablerte samfunnsfaglige avdeling Teknologiledelse i SINTEF Digital, søker vi en tydelig og samlende leder som skal være en drivkraft for faglig og vitenskapelig utvikling og ledelse innenfor våre fagområder:

 • Endringsledelse og innovasjon
 • Arbeidsprosesser og partssamarbeid, den norske modellen
 • Strategi og forretningsmodeller
 • Masseprodusert skreddersøm
 • Teknologistøttet arbeid, menneske – maskininteraksjon og gamification

Avdeling Teknologiledelse er en nyetablert avdeling etter omorganisering av SINTEF Teknologi og samfunn. Avdelingen har i dag ca 35 forskere, og er organisert i tre forskningsgrupper som samler det samfunnsfaglige forskningsmiljøet innen digitalisering og endring. Avdelingen har ambisjoner om videre vekst og utvikling og har som mål å være brobygger mellom «Menneske – Teknologi – Organisasjon».

Avdelingen har solid faglig kompetanse og er godt rustet til å medvirke til endring og digitalisering av norsk næringsliv og offentlig sektor. Forskningssjefen inngår som en del av ledergruppen ved SINTEF Digital og rapporterer til konserndirektør.

Arbeidssted er Trondheim.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være:

 • Sammen med instituttets ledergruppe danne den samlede strategiske ledelsen av instituttet,
 • med overordnet ansvar for instituttets videre utvikling og realisering av mål og strategier. 
 • Bidra til å styrke instituttets posisjon og innsats, gjennom strategisk arbeid av betydning for
 • hele SINTEF.
 • Lede, motivere og videreutvikle et godt lederteam på avdelingsnivå.
 • Støttespiller for instituttets ledergruppe i relevante ledelses-, markeds- og endringsprosesser.
 • Utvikle gode forskningsledere og ledertalent.
 • Utvikle og følge opp økonomiske og faglige mål for avdelingen og instituttet.
 • Bidra i markeds- og kommersielt arbeid samt sikre avdelingens synlighet i relevante nettverk,
 • forum og internt i Sintef.
 • Følge opp avdelingens medarbeidere og videreutvikle arbeidsmiljøet i samarbeid med
 • forskningsledere og øvrige ansatte.

For oss er det viktig at du:

 • er en samlende og tydelig leder med høyere utdanning på minimum masternivå innenfor samfunnsfag og/eller teknologi, fortrinnsvis innenfor noen av avdelingens fagområder.
 • Du kan vise til betydelig ledererfaring, har sterk faglig integritet og god innsikt i og kunnskap om oppdragsforskning.
 • Du er vant til å arbeide strategisk, lede i endring og omstilling samt lede gjennom andre, hvor du setter klare mål og oppnår resultater.
 • Du er en lagbygger som er tydelig på forventning, evner å motivere og skape klima for læring og lagfølelse.
 • Videre er du kommersiell anlagt og har gjerne erfaring fra markedsarbeid og et godt nettverk mot viktige samfunnsaktører i offentlig og/eller privat sektor.

Personlig egnethet og lederegenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Hos oss får du:

 • Jobbe i en av Europas ledende forskningsinstitusjoner, med stor samfunnsmessig betydning
 • Spennende og tverrfaglige prosjekter i inn og utland med støtte fra SINTEFs samlede kompetansenettverk
 • Inngå i et nettverk av forskere og ledelsen i SINTEF og hos våre samarbeidspartnere
 • Dynamisk og fleksibel arbeidsdag
 • Store mulighet for faglig og personlig utvikling i et meget anerkjent høykompetansemiljø.
 • Et sosialt, kreativt og multikulturelt arbeidsmiljø hvor mennesket er i sentrum
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, gode velferdsordninger og konkurransedyktig lønn

Alle henvendelser behandles konfidensielt, også i innledende fase overfor oppdragsgiver hvis ønskelig.

Web: www.sintef.no

Kontakt: Kirsti Kalseth Sjøhaug (Rådgiver Headvisor AS)

Telefon: 97731680

E-post: [email protected]

Kontakt: Morten Dalsmo (Konserndirektør)

Telefon: 952 91 417

E-post: [email protected]

Søk på stillingen